Hodnocení dopadů zemědělské politiky na rozvoj území okresu Vsetín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení dopadů zemědělské politiky na rozvoj území okresu Vsetín

Show full item record

No preview available
Title: Hodnocení dopadů zemědělské politiky na rozvoj území okresu Vsetín
Author: Matušincová, Dominika
Advisor: Bednář, Pavel
Abstract: Diplomová práce se zabývá hodnocením dopadů zemědělské politiky na rozvoj území okresu Vsetín. Hlavním cílem práce je navrhnout projekt podpory zemědělství s mimoprodukční funkcí za účelem rozvoje venkova. Pro dosažení vytyčených cílů byl nejprve vypracován teoretický podklad popisující zemědělství, venkov a Společnou zemědělskou politiku. Dále byl zanalyzován stav zemědělství v okrese Vsetín a byly realizovány rozhovory s vybranými zemědělskými subjekty. Veškeré získané informace z rozhovorů byly zpracovány do SWOT analýzy, která vymezuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby zemědělského podnikání na území okresu Vsetín. Na základě zjištěných výsledků byly navrženy doporučující strategie pro rozvoj zemědělského podnikání a rozvoj území okresu Vsetín. Závěrem práce byl navržen projekt podpory venkovského cestovního ruchu - rekonstrukce stávajícího hospodářství v malokapacitní ubytovací zařízení s doplňkovými vzdělávacími aktivitami, vycházející ze získaných informací. Tento projekt byl podroben časové, nákladové a rizikové analýze reflektující současnou situaci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/51566
Date: 2022-02-11
Availability: Bez omezení
Department: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Discipline: Veřejná správa a regionální rozvoj


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
matušincová_2022_dp.pdf 3.134Mb PDF View/Open None
matušincová_2022_op.docx 47.34Kb Unknown View/Open None
matušincová_2022_vp.docx 49.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account