Návrh a implementace informačního systému do projekční kanceláře

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh a implementace informačního systému do projekční kanceláře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Králík, Lukáš
dc.contributor.author Lamač, Miroslav
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:47Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:47Z
dc.date.issued 2022-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51567
dc.description.abstract Práce se zaobírá informačními systémy, jejich návrhem a využitím. Je vypracován podrobný pracovní postup společnosti zaobírající se projekční a stavební činnosti. Cílem práce je ze-fektivnit pracovní postupy za pomoci návrhu a implementace informačního systému. V první části práce se rozebírá teoretická část informačního systému. Teoretické podklady slouží pro zpracování praktické části. Praktická část důkladně analyzuje chod společnosti, z hlediska pracovních postupů. Následně je zpracován podrobný koncept návrhu struktury a implementace informačního systému.
dc.format 51 s. (49 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní postup cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject organigram cs
dc.subject implementace cs
dc.subject struktura cs
dc.subject analýza společ-nosti cs
dc.subject procesy cs
dc.subject EPC diagram cs
dc.subject ARIS cs
dc.subject podnikový systém cs
dc.subject workflow en
dc.subject information system en
dc.subject organization chart en
dc.subject implementation en
dc.subject structure en
dc.subject company analysis en
dc.subject processes en
dc.subject EPC diagram en
dc.subject ARIS en
dc.subject business system en
dc.title Návrh a implementace informačního systému do projekční kanceláře
dc.title.alternative Design and Implementation of an Information System in a Project Office
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pleva, Michal
dc.date.accepted 2022-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with information systems, their design and use. The aim of the work is to streamline work procedures with the help of design and implementation of an information system. The first part of the thesis deals with the theoretical part of the information system. Theo-retical background is used for the processing of the practical part. The practical part strictly analyses the operation of the company, in terms of work procedures. Subsequently, a de-tailed concept of structure design and implementation of the information system is elabo-rated.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 60627
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
lamač_2022_dp.zip 108.4Kb application/zip View/Open None
lamač_2022_op.doc 291Kb Unknown View/Open None
lamač_2022_vp.doc 290.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account