Technická diagnostika průmyslových motorů a převodovek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Technická diagnostika průmyslových motorů a převodovek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílek, Ondřej
dc.contributor.author Zouhar, Michal
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51570
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na použití vibrodiagnostiky jako nástroje pro analýzu a predikci technického stavu průmyslových motorů a převodovek. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány základní pojmy vibrodiagnostiky, typy měřících metod a jejich využití pro zjištění technického stavu strojů. V praktické části jsou provedeny experimenty nesouososti hnací a hnané hřídele a jejího vlivu na provoz stroje.
dc.format 84
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vibrodiagnostika cs
dc.subject analýza cs
dc.subject predikce cs
dc.subject technický stav cs
dc.subject Vibrodiagnostic en
dc.subject Analysis en
dc.subject Prediction en
dc.subject Technical Condition en
dc.title Technická diagnostika průmyslových motorů a převodovek
dc.title.alternative Technical Diagnostics of Industrial Motors and Gearboxes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Volek, František
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on using vibrodiagnostic as an instrument for analysis and prediction of technical condition of industrial engines and gearboxes. This thesis is divided into a theoretical part and practical part. In the teoretical part, basic concepts of vibrodiagnostic, types of measuring methods, and their usage for finding out the technical condition of machines. The practical part is devoted to an accompished experiments of drive and driven shaft misalignment and its effect on the operation of machine.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 62487
dc.date.submitted 2022-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
zouhar_2022_dp.pdf 6.228Mb PDF View/Open None
zouhar_2022_op.pdf 1004.Kb PDF View/Open None
zouhar_2022_vp.pdf 865.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account