Mathematica jako možný softwarový nástroj pro podporu inženýrských výpočtů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mathematica jako možný softwarový nástroj pro podporu inženýrských výpočtů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Baco, Matej
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51571
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie sady výkladových a prikladových notebookov v prostredí Wolfram Mathematica. Teoretická časť obsahuje opis prostredia Wolfram Mathematica a alternatívne produkty od spoločnosti Wolfram Research. Ďalej sú v teoretickej časti opísané výkladové notebooky, vďaka ktorým sa používatelia naučia používať základne funkcionality softwaru Wolfram Mathematica. Súčasťou praktickej časti je popis vytvorenia sady príkladov a dialógových okien, prostredníctvom ktorých si používateľ precvičí danú látku.
dc.format 75
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Wolfram Mathematica cs
dc.subject Wolfram cs
dc.subject Wolfram Mathematica en
dc.subject Wolfram en
dc.title Mathematica jako možný softwarový nástroj pro podporu inženýrských výpočtů
dc.title.alternative Mathematica as a Suitable Software Tool to Support Engineering Computations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to create a set of explanatory and translation notebooks in the Wolfram Mathematica environment. The theoretical part contains a description of the Wolfram Mathematica environment and alternative products from the company named Wolfram Research. The theoretical part describes the explanatory notebooks, thanks to which users will learn to use the basic functionality of Wolfram Mathematica software. Part of the practical part is a description of creating a set of examples and dialog boxes through which the user can practice the material.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61093
dc.date.submitted 2022-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
baco_2022_dp.zip 5.201Mb application/zip View/Open None
baco_2022_op.pdf 142.6Kb PDF View/Open None
baco_2022_vp.pdf 287.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account