Návrh projektu rozvoje cestovního ruchu v Luhačovicích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh projektu rozvoje cestovního ruchu v Luhačovicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří
dc.contributor.author Dvořák, Martin
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:48Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51595
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje cestovního ruchu na území města Luhačovice. Hlavním cílem této práce je vypracování projektu, který se soustředí na zlepšení současné situace cestovního ruchu v dané lokalitě. Pro dosažení vytyčeného cíle byla využita teoretická rešerše, která byla zaměřena na cestovní ruch, lázeňství a strategické plánování. Na úvodní část navazovala komplexní analýza cestovního ruchu, která se skládala z nabídky, poptávky, informačních kanálů a financování cestovního ruchu. Analýza byla doplněna rozhovory s vybranými aktéry cestovního ruchu ve městě i v okolí Luhačovic. Všechny tyto informace byly shrnuty do SWOT analýzy. Na základě zjištěných poznatků v teoretické a analytické části práce byl navržen konkrétní projekt, který by měl rozšířit nabídku cestovního ruchu jak pro současné návštěvníky Luhačovic, tak zároveň do města přilákat nové hosty z různých věkových skupin. Analytická část práce by se měla stát základem pro vytvoření podkladů strategického dokumentu v oblasti cestovního ruchu, který v současné době město Luhačovice postrádá.
dc.format 112 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject lázeňství cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject Luhačovice cs
dc.subject architektura cs
dc.subject Tourism en
dc.subject spa en
dc.subject strategic planning en
dc.subject Luhačovice en
dc.subject architecture en
dc.title Návrh projektu rozvoje cestovního ruchu v Luhačovicích
dc.title.alternative Proposal of a Tourism Development Project in Luhačovice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of tourism development in Luhačovice. The main objective of this thesis is to develop a project that focuses on improving the current situation of tourism in the area. In order to achieve the set objective,there was used theoretical research, which focused on tourism, spa and strategic planning. The initial part was followed by a comprehensive tourism analysis, which was consisted of supply, demand, information channels and tourism financing. The analysis was complemented by interviews with selected tourism actors in the city and in the vicinity of Luhačovice. All this information was summarised in a SWOT analysis. On the basis of the findings in the theoretical and analytical part of the thesis, a specific project was proposed to expand the tourism offer for current visitors to Luhačovice, as well as to attract new guests from different age groups to the town. The analytic part of the thesis should become the basis for the creation of a strategic document in the field of tourism, which the town of Luhačovice currently needs.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.thesis.degree-discipline Management of Public Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Management a marketing cs
dc.thesis.degree-program Management and Marketing en
dc.identifier.stag 60977
dc.date.submitted 2022-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
dvořák_2022_dp.pdf 2.742Mb PDF View/Open None
dvořák_2022_op.docx 47.85Kb Unknown View/Open None
dvořák_2022_vp.docx 47.99Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account