Porovnání metod pro hodnocení kvality součástí z POM

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Porovnání metod pro hodnocení kvality součástí z POM

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrdina, Josef
dc.contributor.author Zuzaník, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:45:32Z
dc.date.available 2010-07-13T12:45:32Z
dc.date.issued 2006-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/515
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vhodností jednotlivých zadaných metod a výběrem nejoptimálnější metody popř. kombinace metod pro hodnocení kvality vstřikovaných součástí z POM v podmínkách velkosériové výroby firmy Robert Bosch. Tato práce začíná stručnými informacemi o firmě Robert Bosch, o výrobku (nádržový čerpadlový modul), ke kterému se hodnocení kvality vztahuje a o současném stavu hodnocení kvality tohoto výrobku. Poté následuje literární rešerže zadaných (i příbuzných) metod pro hodnocení kvality plastových součástí. Praktická část prezentuje výsledky experimentálních měření jednotlivých zadaných metod včetně jejich diskuse a na jejich základě uvádí vhodnost metod pro hodnocení kvality vstřikovaných součástí z POM. cs
dc.format 147 s., 88 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 42013042 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject POM cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject hodnocení kvality cs
dc.subject TGA cs
dc.subject DSC cs
dc.subject WAXS cs
dc.subject mikrotomové řezy cs
dc.subject SEM cs
dc.subject TEM cs
dc.subject zkouška v tahu cs
dc.subject Charpyho zkouška cs
dc.subject dynamická odrazová metoda měření tvrdosti cs
dc.subject mikrotvrdost a nanotvrdost podle Vickerse cs
dc.subject průmyslová klimatická a kapilární zkouška cs
dc.subject POM en
dc.subject injection moulding en
dc.subject evaluation of quality en
dc.subject TGA en
dc.subject DSC en
dc.subject WAXS en
dc.subject microtome sections en
dc.subject SEM en
dc.subject TEM en
dc.subject tensile test en
dc.subject Charpy' s test en
dc.subject dynamic method of hardness drop en
dc.subject micro hardness and nano hardness according to Vickers en
dc.subject industrial climatic and capillary test en
dc.title Porovnání metod pro hodnocení kvality součástí z POM cs
dc.title.alternative Comparison of methods for evaluation of quality of components from POM en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novotný, Josef
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma work researches suitability of single given methods and selection of the most optimal method possibly of combination methods for evaluation of quality of injection moulded parts from POM in conditions of large - lot production of the firm Robert Bosch. This work starts with short information about the firm Robert Bosch, about the product (fuel - delivery module), that is object for evaluation of quality and about present evaluation of quality of this product. Then follows literary search of given (and related) methods for evaluation of quality of plastic components. Practical part of the diploma work presents results of experimental measurements of single given methods including their discussion and on their basis it presents suitability of methods for evaluation of quality of injection moulded parts from POM. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2907
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zuzaník_2006_dp.pdfBlocked 40.06Mb PDF View/Open
zuzaník_2006_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
zuzaník_2006_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account