Nástroj pro identifikaci slabých míst evolučních algoritmů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nástroj pro identifikaci slabých míst evolučních algoritmů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pluháček, Michal
dc.contributor.author Hazda, Martin
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:49Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:49Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51610
dc.description.abstract Cílem práce bylo vytvoření nástroje pro identifikaci slabých míst evolučních algoritmů s důrazem na popsání vnitřní dynamiky algoritmu v kontextu jeho výkonnosti. Teoretická část obsahuje uvedení do problematiky evolučních algoritmů a rešerši posledních poznatků z oblasti evolučních algoritmů. Byla sestavena sada testovacích problémů a následně analyzováno chování instancí evolučních algoritmů při jejich řešení pomocí vytvořeného softwarového nástroje. Bylo sledováno vytváření clusterů v populaci, změny její diverzity, konvergenční trajektorie, dynamika pohybu jedinců v prohledávaném prostoru a robustnost algoritmu. Výstupy analýzy upozorňující na odhalené potenciální slabiny jsou uvedeny v závěrečné části práce.
dc.format 95
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evoluční algoritmus cs
dc.subject diverzita populace cs
dc.subject clustery cs
dc.subject konvergence cs
dc.subject prohledávaný prostor cs
dc.subject analýza cs
dc.subject evolutionary algorithm en
dc.subject population diversity en
dc.subject clusters en
dc.subject konvergence en
dc.subject search space en
dc.subject analysis en
dc.title Nástroj pro identifikaci slabých míst evolučních algoritmů
dc.title.alternative A Tool For Identifying Weaknesses In Evolutionary Algorithms
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skanderová, Lenka
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis was to create a tool for identifying weaknesses in evolutionary algorithms with an emphasis on describing the internal dynamics of the algorithm in the context of its performance. The theoretical part contains an introduction to evolutionary algorithms and the research of the latest knowledge of evolutionary algorithms. A set of test problems were set up and the behavior of instances of evolutionary algorithms was analyzed by the created tool as the solution was being produced. The analysis was focused on creating clusters in the population, changes in its diversity, convergence trajectory, dynamics of individuals' movement in the search space and the robustness of the algorithm. Analysis outputs discuss potential weaknesses and are presented in the final part of the thesis
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Kybernetická bezpečnost cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Informační technologie cs
dc.thesis.degree-program Information Technologies en
dc.identifier.stag 61257
dc.date.submitted 2022-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
hazda_2022_dp.pdf 7.325Mb PDF View/Open None
hazda_2022_op.pdf 401.2Kb PDF View/Open None
hazda_2022_vp.pdf 247.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account