Aplikace pro analýzu a simulaci systémů v MATLAB

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace pro analýzu a simulaci systémů v MATLAB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Martinek, Michal
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:49Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:49Z
dc.date.issued 2022-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51616
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je vytvoření aplikace pro analýzu a simulaci spojitých a diskrétních systémů v prostředí MATLAB. Bude zde popsáno samotné prostředí programu MATLAB a základní pojmy z oblasti automatizace a teorie systémů, potřebné k pochopení a práci s aplikací. V praktické části budou popsány všechny funkcionality aplikace a GUI pomocí konkrétních částí kódu. Práce by měla studentům bakalářských studijních programů pomoci lépe pochopit problematiku týkající se automatizace a teorie systémů.
dc.format 75 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Matlab cs
dc.subject Simulink cs
dc.subject Automatizace cs
dc.subject Systém cs
dc.subject Přenos cs
dc.subject Stabilita cs
dc.subject GUI cs
dc.subject Matlab en
dc.subject Simulink en
dc.subject Automation en
dc.subject System en
dc.subject Transfer function en
dc.subject Stability en
dc.subject GUI en
dc.title Aplikace pro analýzu a simulaci systémů v MATLAB
dc.title.alternative Applications for System Analysis and Simulation in Matlab
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gazdoš, František
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis is to create an application for analysis and simulation of continuous and discrete systems in the MATLAB. The environment of the MATLAB and the basic concepts of automation and theory of systems needed to understand and work with the application will be described here. The practical part will describe all the functionalities of the application and GUI using specific pieces of code. The work should help undergraduate students to better understand the issues related to automation and theory of systems.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 60631
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
martinek_2022_dp.zip 459.3Kb application/zip View/Open None
martinek_2022_op.pdf 197.3Kb PDF View/Open None
martinek_2022_vp.pdf 286.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account