Optimalizace daňové povinnosti vybrané fyzické osoby se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace daňové povinnosti vybrané fyzické osoby se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jarolímová, Blanka
dc.contributor.author Mariánková, Ivana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:49Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:49Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51617
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je daňová optimalizace vybrané fyzické osoby, která se zaměřuje na daň z příjmů fyzických osob. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je pomocí literární rešerše řešena nejen problematika daní a daňového systému ČR, ale také konkrétní daně z příjmů fyzických osob a daně silniční. Teoretická část se poté zabývá daňovou evidencí a sociálním a zdravotním pojištěním, které úzce souvisí s daní z příjmů fyzických osob. Praktická část se skládá z představení vybrané fyzické osoby a analýzy jejich skutečných výdajů, která mimo jiné zahrnuje také stanovení silniční daně. Na základě výsledků z analýzy skutečných výdajů je stanoven návrh optimalizace daně z příjmů fyzických osob a vyměřeno sociální a zdravotní pojištění. V závěru práce dochází ke srovnání odvodové povinnosti před a po optimalizaci a jsou navržena doporučení k jejímu snížení.
dc.format 78 s. (117 724 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň z příjmů fyzických osob cs
dc.subject daňová optimalizace cs
dc.subject OSVČ cs
dc.subject silniční daň cs
dc.subject sociální pojištění cs
dc.subject zdravotní pojištění cs
dc.subject Personal income tax en
dc.subject Tax optimization en
dc.subject Self-employed en
dc.subject Road traffic tax en
dc.subject Social insurance en
dc.subject Health insurance en
dc.title Optimalizace daňové povinnosti vybrané fyzické osoby se zaměřením na daň z příjmů fyzických osob
dc.title.alternative Optimization of the Tax Liability of the Selected Natural Person with a Focus on Personal Income Tax
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva
dc.date.accepted 2022-06-28
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor's thesis is the tax optimization of a selected individual which focuses on personal income tax. The thesis is divided into two parts, namely the theoretical part and the practical part. In the theoretical part, not only the issue of taxes and the tax system of the Czech Republic, but also personal income tax and road tax are addressed through literary research. Then the theoretical part deals with tax accounting and social and health insurance, which are closely related to personal income tax. The practical part consists of an introduction of the selected person and an analysis of their actual expenditure, which includes, among other things, the assessment of road tax. Based on the results of the analysis of actual expenditures, a proposal for the optimisation of personal income tax and the assessment of social and health insurance is determined. At the end of the bachelor's thesis, there is a comparison of the levy obligation before and after optimisation and proposes recommendations for its reduction.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 61577
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
mariánková_2022_dp.pdf 6.043Mb PDF View/Open None
mariánková_2022_op.docx 47.77Kb Unknown View/Open None
mariánková_2022_vp.docx 49.30Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account