Návrh bezpečnostního managementu objektu krajské nemocnice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh bezpečnostního managementu objektu krajské nemocnice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromada, Martin
dc.contributor.author Pekaj, Robert
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:50Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:50Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51647
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o bezpečnostním managementu objektu krajské nemocnice. Cílem práce je poskytnout pohled na současný stav připravenosti krajské nemocnice nefa-kultního typu na mimořádné události a krizové situace a navrhnout zlepšení bezpečnostního managementu a zabezpečení objektu na základě provedení dotazníkového šetření, pohovorů se zaměstnanci, místního šetření a osobních zkušeností z funkce odborného referenta v oddělení vnitřní bezpečnosti a krizového řízení nemocnice.
dc.format 107 s.(154188 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Management cs
dc.subject bezpečnostní management cs
dc.subject zabezpečení objektu nemocnice cs
dc.subject plán krizové připravenosti nemocnice cs
dc.subject Management en
dc.subject security management en
dc.subject hospital facility security en
dc.subject hospital crisis readiness plan en
dc.title Návrh bezpečnostního managementu objektu krajské nemocnice
dc.title.alternative Design of Security Management of the Regional Hospital Building
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fröhlich, Tomáš
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated The paper deals with the security management of a regional hospital facility. The aim of the paper is to review the current state of readiness of a non-university type regional hospital for extraordinary events and crisis situations, and to propose an improvement of the securi-ty management and facility security based on a survey inquiry, interviews with employees, local inquiry and personal experience as a clerk in the hospital's Internal Security and Cri-sis Management Department.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-program Security Technologies, Systems and Management en
dc.identifier.stag 60858
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
pekaj_2022_dp.pdf 5.564Mb PDF View/Open None
pekaj_2022_op.pdf 161.1Kb PDF View/Open None
pekaj_2022_vp.pdf 243.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account