Studium možností využití polymerních kompozitů u vybraných pomůcek pro kardiaky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studium možností využití polymerních kompozitů u vybraných pomůcek pro kardiaky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Měřínská, Dagmar
dc.contributor.author Schmolzová, Ivana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:51Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:51Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51656
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá studiem a výrobou vybrané ochranné pomůcky pro kardiaky, kteří mají kardiostimulátor nebo ICD - implantabilní defibrilátor, který by jim měl pomoci hlavně při nárazu a při pohybu. Na základě toho uvádím materiál a postup ke spokojenosti všech uživatelů. Jelikož sama mám ICD, mohu říct, co by ochranná pomůcka měla splňovat.
dc.format 74
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ICD cs
dc.subject ochranná pomůcka cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject 3D tisk cs
dc.subject ICD en
dc.subject protective aid en
dc.subject injection en
dc.subject 3D printing en
dc.title Studium možností využití polymerních kompozitů u vybraných pomůcek pro kardiaky
dc.title.alternative Study of the Possibilities of Using Polymer Composites in Selected Aids for Cardiac Patients
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kubišová, Milena
dc.date.accepted 2022-06-02
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the study and production of selected protective equipment for cardiac patients who have a pacemaker or ICD - an implantable defibrillator, which should help them mainly in the event of an impact and movement. Based on this, I present the material and the procedure to the satisfaction of all users. Since I have an ICD myself, I can say what conditions the protective device should meet.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 62070
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
schmolzová_2022_dp.pdf 4.304Mb PDF View/Open None
schmolzová_2022_op.pdf 773.3Kb PDF View/Open None
schmolzová_2022_vp.pdf 773.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account