Analýza výrobního procesu pro vybrané zařízení ve společnosti Austin Detonator s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza výrobního procesu pro vybrané zařízení ve společnosti Austin Detonator s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Mrlina, Daniel
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:51Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:51Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51660
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu výrobního procesu pro vybrané zařízení ve firmě Austin Detonator s. r. o., které systematicky sestavuje a testuje elektronické rozbušky E*Star. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická části popisuje štíhlý podnikový proces, štíhlou výrobu, výrobní proces se zaměřením na jednotlivé druhy plýtvání ve výrobě, metody průmyslového inženýrství, které jsou použity v části praktické a základní poznatky týkající se Průmyslu 4.0. V praktické části je provedena analýza současného stavu výrobního zařízení, která je následně blíže zaměřena na vstupní operace obsluhy. Cílem je identifikovat plýtvání, která během výrobního procesů vznikají a navrhnout řešení na jeho zlepšení, pomocí metod přímého měření, Paretova diagramu a Ishikawa diagram. Hlavním cílem této práce je snížení cyklového času na vstupní operaci o 24 % a snížení výskytu "čekání" o 10 %. V závěru práce je zpracováno zhodnocení návrhů.
dc.format 87 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza cs
dc.subject Štíhlá výroba cs
dc.subject Plýtvání cs
dc.subject Cyklový čas cs
dc.subject Vstupní operace cs
dc.subject Paretův diagram cs
dc.subject Ishikawa diagram cs
dc.subject Analysis en
dc.subject Lean Manufacturing en
dc.subject Wastes en
dc.subject Input operation en
dc.subject Cycle time en
dc.subject Pareto diagram en
dc.subject Ishikawa diagram en
dc.title Analýza výrobního procesu pro vybrané zařízení ve společnosti Austin Detonator s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of Production Process for the Selected Equipment in the Austin Detonator s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Trochtová, Šárka
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is focused on the analysis of the production process for the selected equipment in the Austin Detonator s. r. o., which systematically assembles and tests electronic detonators called E*Star. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes a Lean business process, Lean manufacturing, a manufacturing process with focus on individual types of waste in manufacture, methods of industrial engineering that are used in the practical part and basic knowledge of Industry 4.0. In the practical part, an analysis of the current state of the manufacturing equipment is carried out, which is afterwards more closely focused on the input operations of operators. The goal is to identify species of waste that are generated during production process and make a proposal solution to improve it, by using direct measurement methods, the Pareto diagram and the Ishikawa diagram. The main purpose of this thesis is to reduce the cycle time in the input of the manufacture by 24 % and decrease the occurrence of waiting by 10 %. An evaluation of the proposals is carried out at the end of the work.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 61780
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
mrlina_2022_dp.pdf 4.572Mb PDF View/Open None
mrlina_2022_op.docx 48.36Kb Unknown View/Open None
mrlina_2022_vp.docx 50.29Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account