Bio-inspirovaný design

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bio-inspirovaný design

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dokulilová, Martina
dc.contributor.author Ochonský, Pavel
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:51Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:51Z
dc.date.issued 2021-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51666
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Bio-inspirovaný design je rozdělena na dvě částí, teoretickou a praktickou. V části teoretické bude objasněn termín bio-inspirovaný design, který se v posledních letech stává stále více populární na poli designérské tvorby, a také jeho jednotlivé zdrojové principy. Hlavní část práce bude věnována principu biomimikry, ale své místo zde budou mít také biofilie a bionika s biomimetikou. V jednotlivých kapitolách budou rozebrány detaily konkrétního principu a uvedeno pár příkladů jeho využití v návrhářské praxi. Dále bude popsán vývoj těchto přírodou-informovaných typů designů, včetně současnosti a vyhlídek na budoucnost. V neposlední řadě budou uvedeni designéři využívající bio-inspiraci k vytváření svých úžasných děl. Praktická část bude obsahovat popis vývoje a realizace kolekce.
dc.format 64 (69 975 znaků včetně mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bio-inspirovaný design cs
dc.subject biomimikry cs
dc.subject biofilie cs
dc.subject bionika cs
dc.subject biomimetika cs
dc.subject bio-inspired design en
dc.subject biomimicry en
dc.subject biofilia en
dc.subject bionics en
dc.subject biomimetics en
dc.title Bio-inspirovaný design
dc.title.alternative Biomimicry
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koláček, Kamil
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis entitled Bio-inspired design is divided into two parts. Theoretical and practical In theoretical part there will be clarified term of bio-inspired design, which is becoming more popular in past few years on field of design production, and it´s individual resource principles. Main and biggest part is going to be dedicated to the biomimicry, but it´s place will have biophilia, bionics and biomimetics also. In particular chapters, there are going to be analysed details of each principles and it´s samples of ussage in real live designing process. Further way, there is going to be described progression of these nature based types of design, including past, present and posible future aspects. Last but not least there will be introduced some designers working with these bio-inspirations for making their awesome creations. The practical part of the thesis will contain presents of development and realization of a collection.
dc.description.department Ateliér Design obuvi
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design obuvi cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Shoe Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 60543
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
ochonský_2022_dp.pdf 3.915Mb PDF View/Open None
ochonský_2022_op.pdf 158.5Kb PDF View/Open None
ochonský_2022_vp.pdf 524.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account