Vliv filmového zvuku na synchronní mrkání diváků

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv filmového zvuku na synchronní mrkání diváků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Labík, Ludovít
dc.contributor.author Müllerová, Anna-Marie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:52Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:52Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51683
dc.description.abstract Diplomová práce zkoumá mrkání ve filmu a při filmu. Analyzuje předchozí výzkumy a popisuje mechanismy ovlivňující mrkání. V rámci projektové části hledá spojitost mezi filmovým zvukem a synchronizovaným diváckým mrkáním jakožto kvalitativním ukazatelem zaujetí publika. Výzkum pracuje se třemi jedno záběrovými sekvencemi z filmů, z čehož se každá soustředí na jednu složku zvukové dramaturgie: ruchy, hudba, dialog a zkoumá vliv jednotlivých složek na mrkání publika. Další výzkum analyzuje synchronitu diváckého mrkání v reakci na konkrétní zvukové stylistické prvky.
dc.format 59s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mrkání cs
dc.subject filmový zvuk cs
dc.subject synchronizace diváků cs
dc.subject Walter Murch cs
dc.subject Tamani Nakano cs
dc.subject blinking en
dc.subject film sound en
dc.subject synchronization in the audience en
dc.subject Walter Murch en
dc.subject Tamani Nakano en
dc.title Vliv filmového zvuku na synchronní mrkání diváků
dc.title.alternative The Influence of Film Sound on Synchronized Blinking of Audience
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hruda, Pavel
dc.contributor.referee Potočný, Tobiáš
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis examines blinking in movies and during movies. It analyses previous research and describes mechanisms influencing blinking. In the project part, it searches for a connection between film sound and the synchronised blinking of the audience as a qualitative indicator of the spectator's interest. The research works with three oners from movies, where each emphasises one component of sound dramaturgy: noise, music, and dialogue. Research explores the influence of each component on the blinking of the audience. Following research analyses synchronisation in blinking among the audience in reaction to specific sound design elements.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Zvuková skladba cs
dc.thesis.degree-discipline Sound Editing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 60267
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
müllerová_2022_dp.pdf 2.467Mb PDF View/Open None
müllerová_2022_op.pdf 194.1Kb PDF View/Open None
müllerová_2022_vp.pdf 210.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account