Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Jana
dc.contributor.author Ševčíková, Marie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:52Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:52Z
dc.date.issued 2022-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51690
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem neizotermní krystalizace směsí lineárního polypropylenu a polypropylenu s dlouhými větvemi spolu s -nukleačním/zjasňovacím činidlem Millad 3988 na bázi 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzyliden) sorbitolu. Zjasňovací činidla se obecně používají k modifikaci optických vlastností polypropylenu např. v obalových aplikacích. Krystalizační chování a morfologie byly zkoumány pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie, širokoúhlé rentgenové difrakce, polarizační a elektronové skenovací mikroskopie. Bylo zjištěno, že vliv složení směsí na teplotu krystalizace se projevuje až při vysokých rychlostech krystalizace: směs s nižším podílem LCB-PP krystalizuje při nižší teplotě. Dále byl pozorován vznik dvojitého krystalizačního exotermu u nízkých rychlostí chlazení u lineárního PP a směsí s nízkým zastoupením LCB-PP, což poukazuje na dva mechanismy krystalizace. Teplota tání byla u LCB-PP výrazně nižší než u všech ostatních vzorků.
dc.format 84
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polypropylen cs
dc.subject PP cs
dc.subject alfa-nukleace cs
dc.subject polypropylen s dlouhými větvemi cs
dc.subject WAXD cs
dc.subject SEM cs
dc.subject DSC cs
dc.subject polypropylene en
dc.subject PP en
dc.subject alfa-nucleation en
dc.subject long-chain branched polypropylene en
dc.subject WAXD en
dc.subject SEM en
dc.subject DSC en
dc.title Neizotermní krystalizace směsí lineárního a větveného polypropylenu se zjasňovacím činidlem
dc.title.alternative Nonisothermal crystallization of blends of linear and branched polypropylene with clarifying agent
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Beníček, Lubomír
dc.date.accepted 2022-06-02
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the study of non-isothermal crystallization of linear and long-chain branched polypropylene blends with -nucleating/clarifying agent Millad 3988 based on 1,3;2,4-bis(3,4-dimethylbenzylidene)sorbitol. Clarifying agents are generally used to modify the optical properties of polypropylene in packaging applications. The practical part of this work is aimed to induce the creation of crystalline alpha-phase and to characterize the crystalline structure of long-chain branched polypropylene and linear polypropylene blends with the addition of an alpha-nucleating/clarifying agent. The samples were examined during five increasing cooling rates by several methods: differential scanning calorimetry, flash differential scanning calorimetry, wide-angle X-ray diffraction, electron, and optical microscopy. According to the experimental data, the largest changes in crystallization temperatures and crystallinity were achieved with increasing cooling rates. It was found that the effect of the composition of the mixtures on the crystallization temperature is manifested only at high crystallization rates: the mixture with a lower content of LCB-PP crystallizes at a lower temperature. Furthermore, a double crystallization exotherm was formed at low cooling rates for linear PP and mixtures with a low content of LCB-PP, which points to two crystallization mechanisms. The melting temperature of LCB-PP was significantly lower than all other samples. polypropylene, PP, alfa-nucleation, long-chain branched polypropylene, WAXD, SEM, DSC
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline - cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-program Polymer Engineering en
dc.identifier.stag 62574
dc.date.submitted 2022-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
ševčíková_2022_dp.pdf 4.250Mb PDF View/Open None
ševčíková_2022_op.pdf 219.6Kb PDF View/Open None
ševčíková_2022_vp.pdf 521.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account