Projekt využití 3D tisku pro výrobu atypických součástí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt využití 3D tisku pro výrobu atypických součástí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Josef
dc.contributor.author Dynka, František
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:53Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:53Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51695
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá projektovým řešením využití 3D tisku pro výrobu atypických součástí. Teoretická část práce byla zpracována formou rešerše z odborných článků a literatury z oblasti aditivních technologií, polymerních materiálů, mechanických zkoušek a projektového řízení. V praktické části práce byly normalizované zkušební vzorky zhotovené technologií Fused Filament Fabrication vystaveny vybraným degradačním vlivům a následně testovány tahovou zkouškou. Z vyhodnocených parametrů (meze pevnosti, modulu pružnosti a tažnosti) byly navrhnuty východiska pro využití 3D tisku k výrobě atypických součástí. V závěru byl ve vybrané společnosti zpracován projekt pro využití technologie 3D tisku s jeho ekonomickými přínosy.
dc.format 105 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D tisk cs
dc.subject degradace polymerů cs
dc.subject výroba atypických součástí cs
dc.subject Fused Filament Fabrication cs
dc.subject aditivní materiál cs
dc.subject testování cs
dc.subject mechanická zkouška statická tahem cs
dc.subject 3D printing en
dc.subject polymer degradation en
dc.subject atypical part manufacturing en
dc.subject Fused Filament Fabrication en
dc.subject additive material en
dc.subject testing en
dc.subject static tensile mechanical testing en
dc.title Projekt využití 3D tisku pro výrobu atypických součástí
dc.title.alternative Project of Using 3D Printing for the Production of Atypical Components
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Joska, Zdeněk
dc.date.accepted 2022-06-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the project solution of using 3D printing for the production of atypical parts. The theoretical part of the thesis was prepared in the form of a search of articles and literature from the field of additive technologies, polymer materials, mechanical testing and project management. In the practical part of the work, standardized test specimens made by Fused Filament Fabrication technology were exposed to selected degradation effects and subsequently tested by the tensile test. From the evaluated parameters (ultimate strength, modulus of elasticity and ductility), a basis for the use of 3D printing for the production of atypical parts was proposed. Finally, a project for the use of 3D printing with its economic benefits was developed in a selected company.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 61737
dc.date.submitted 2022-04-27


Files in this item

Files Size Format View Description
dynka_2022_dp.pdf 10.13Mb PDF View/Open None
dynka_2022_op.docx 47.77Kb Unknown View/Open None
dynka_2022_vp.docx 49.42Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account