Metody studia morfologie nanokompozitů polymer/jíl

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody studia morfologie nanokompozitů polymer/jíl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Lucie
dc.contributor.author Bětík, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:46:07Z
dc.date.available 2010-07-13T12:46:07Z
dc.date.issued 2006-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/516
dc.description.abstract První část této bakalářské práce se zabývá použitím elektronových mikroskopů (skenovací elektronový mikroskop, transmisní elektronový mikroskop a mikroskop atomárních sil), při studii morfologie (molekulové struktury) nanokompozitů ve formě polymer/jíl (MMT). Cílem práce bylo vypracování přehledu výhod a nevýhod elektronových mikroskopů vzhledem k jejich použití. Dále byla popsána teorie nanotechnologie, do které byla zahrnuta molekulární nanotechnologie, nanoelektronika a nanomateriály (nanoplniva). V druhé části této práce byl vypracován přehled typů mikroskopů použitých v různých vědeckých článcích zabývajících se studiem polymerních nanokompozitů obsahujících jako nanoplnivo montmorillonit. Dále vyhledány metody přípravy vzorků pro jednotlivé mikroskopické metody. V poslední části této práce byly zpracovány metody hodnocení struktury polymerních nanokompozitů z vyhledaných článků. cs
dc.format 100 s cs
dc.format.extent 4025290 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SEM cs
dc.subject TEM cs
dc.subject AFM cs
dc.subject nanotechnologie cs
dc.subject molekulární nanotechnologie cs
dc.subject nanoelektronika cs
dc.subject nanoplniva cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject SEM en
dc.subject TEM en
dc.subject AFM en
dc.subject nanotechnology en
dc.subject the molecular nanotechnology en
dc.subject nanoelectronic en
dc.subject nanofiller en
dc.subject montmorillonite en
dc.title Metody studia morfologie nanokompozitů polymer/jíl cs
dc.title.alternative The metods study the morphology of nanocomposites polymer/clay en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Habrová, Veronika
dc.date.accepted 2006-06-21
dc.description.abstract-translated The first part of this bachelor work deals with the electron microscope utilization (Scanning electron microscope, Transmission electron microscope and Atomic force microscope) for studying the morphology (molecular structure) of nanocomposites in the form of polymer/clay (MMT). The aim of this work was to elaborate the summary of advantages and disadvantages of electron microscopes regarding to their utilization. Further the theory of nanotechnology, including molecular nanotechnology, nanoelectronic and nanomaterials (nanofiller), was described. In the second parts of this work the overview of microscope utilization in different scientific article dealing with the study of polymer nanocomposites containing as a nanofiller montmorillonite was done. Further the techniques how to prepare samples for individual microscopic method were found. At last part of this work the methods for the structure evaluation of polymer nanocomposite from sought articles were processed. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2838
dc.date.assigned 2005-11-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bětík_2006_bp.pdf 3.838Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account