Požární sport jako příprava na požární zásah

DSpace Repository

Language: English čeština 

Požární sport jako příprava na požární zásah

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ficek, Martin
dc.contributor.author Macková, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:53Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:53Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51705
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou požárního sportu jako přípravy na požární zásah. Hlavním cílem práce je zhodnocení přínosu požárního sportu v návaznosti na požární zásah. Práce se dělí na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zaobírá genezí, vzděláváním a disciplínami v oblasti požárního sportu. V praktické části se zabývá analýzou požárního sportu jako přípravy na požární zásah. V závěru je zhodnocen výstup z provedených analýz a jsou navrženy možnosti pro zlepšení přípravy profesionálních a dobrovolných hasičů na požární zásah.
dc.format 52 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hasičský záchranný sbor cs
dc.subject požární sport cs
dc.subject požární zásah cs
dc.subject sbor dobrovolných hasičů cs
dc.subject the fire brigade en
dc.subject Fire sport en
dc.subject Fire intervention en
dc.subject Voluntary Firefighter Unit en
dc.title Požární sport jako příprava na požární zásah
dc.title.alternative Fire Sport as Preparation for Fire Intervention
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of fire sport as preparation for fire intervention. The main objective of this thesis is to evaluate the benefits of fire sport in relation to fire intervention. The thesis is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the genesis, education and disciplines in the field of fire sport. The practical part deals with the analysis of fire sport as a preparation for fire intervention. The conclusion evaluates the output of the analyses and suggests options for improving the preparation of professional and volunteer firefighters for fire intervention.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60804
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
macková_2022_dp.pdf 1.979Mb PDF View/Open None
macková_2022_op.pdf 137.7Kb PDF View/Open None
macková_2022_vp.pdf 128.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account