Institut veřejného ochránce práv

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Institut veřejného ochránce práv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimek, Petr
dc.contributor.author Marková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:05:02Z
dc.date.available 2010-07-16T10:05:02Z
dc.date.issued 2008-05-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5170
dc.description.abstract Práce se zabývá institutem veřejného ochránce práv. Je zaměřena na definování této insti-tuce, pohled do historie, jaká je její tradice a jakým způsobem se institut veřejného ochrán-ce práv vyvíjel ve světě i v České republice. V další části popisuji, jak vypadá institut ve-řejného ochránce práv v ČR v současnosti dle platné právní úpravy. V praktické části jsou srovnávány přijaté a vyřízené podněty za rok 2004, 2005 a 2006. Poslední část je zaměřena na vyhodnocení dotazníku, který se týká znalostí a informovanosti občanů o tomto institu-tu. cs
dc.format 53 s., 5 s. cs
dc.format.extent 852822 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Veřejný ochránce práv cs
dc.subject ombudsman cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject úřad cs
dc.subject principy dobré správy cs
dc.subject vývoj instituce cs
dc.subject volba cs
dc.subject kancelář cs
dc.subject působnost cs
dc.subject činnost cs
dc.subject pravomoci cs
dc.subject podnět cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject the public guardian of the rights en
dc.subject the ombudsman en
dc.subject a public service en
dc.subject an office en
dc.subject principles of a good service en
dc.subject evolution of an institution en
dc.subject election en
dc.subject an office en
dc.subject a field of action en
dc.subject an action en
dc.subject authority en
dc.subject an event en
dc.subject a questionnaire en
dc.title Institut veřejného ochránce práv cs
dc.title.alternative The Ombudsman en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Večeřa, Miloš
dc.date.accepted 2008-06-09
dc.description.abstract-translated The main topic of my Bachelor work considers the institution of our public guardian of the rights. I focuse on definition of this institution, its' history and tradition and the way of evolution in the Czech Republic as well as in the world. In the next part I describe the insti-tution of the public guardian of the rights in the Czech Republic according to our current legal regulations. Practical section confronts accepted and dispatched events within 2004, 2005 and 2006. Last section analyzes a questionnaire that covers understanding and aware-ness about the institution. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9353
dc.date.assigned 2008-03-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
marková_2008_bp.pdf 832.8Kb PDF View/Open
marková_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
marková_2008_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account