Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Z s využitím dotačních programů EU

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Z s využitím dotačních programů EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Burešová, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:05:21Z
dc.date.available 2010-07-16T10:05:21Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5171
dc.description.abstract Diplomová práce "Zvýšení konkurenceschopnosti firmy Z s využitím dotačních programů EU"se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti firmy působící v sektoru středního a malého podnikání, prostřednictvím programů podpory podnikání. V teoretické části jsou vymezeny pojmy malého a středního podnikání, význam malých a středních podniků pro tržní ekonomiku a seznámení s možnostmi jejich podpory podnikání ze státních i evropských zdrojů. V druhé, analytické části, diplomové práce je provedena analýza současného stavu firmy Z, s.r.o na základě jejichž výsledků je navrženo vhodné opatření. V poslední, projektové části, jsou zpracovány obě žádosti o podporu, podnikatelský záměr (plán) a na závěr analýza možných rizik spojených s realizací projektu. cs
dc.format 99 s. cs
dc.format.extent 1758969 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject programy podpory cs
dc.subject podpora malého a středního podnikání cs
dc.subject PEST analýzy cs
dc.subject Matice GE cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject podnikatelský záměr cs
dc.subject žádost o dotaci cs
dc.subject rizika projektu cs
dc.subject small and mediu - sized enterprise en
dc.subject Programs of support en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject GE Model en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject competitiveness en
dc.subject business plan en
dc.subject application form of grant-in-aid en
dc.subject enterpreneurial risk en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Z s využitím dotačních programů EU cs
dc.title.alternative Increases in competitiveness project of the company Z usage endowment programmes of EU en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika
dc.date.accepted 2008-05-26
dc.description.abstract-translated The thesis "Increases in competitiveness project of the company Z usage endowment programmes of EU" deals with competitiveness in company Z s.r.o. which effects on share of business smal and medium-sized enerprises. In the theoretical part, there are specifyed notions small and medium-sized enterprise and it signification for aggregate economics. The next poin of theoretical part includes short description of business support possibilities. In the second part, analytical part, there are made analyses of actual situation company Z s.r.o From the result of analyses there is offered the best solutation. In the last, project part, there is draw up application form of grant-in-aid, business plan and as a last step there is elaborationed analyse of enterpreneurial risks which are linked to project. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8194
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
burešová_2008_dp.pdf 1.677Mb PDF View/Open
burešová_2008_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
burešová_2008_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account