[NEOBHÁJENO] Osoby s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Osoby s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Křížková, Marie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.issued 2022-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51730
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem ,,Osoby s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce" se v první kapitole teoretické části zabývá charakteristikou osob s mentálním postižením a jejich vzděláváním. Druhá kapitola je věnována postavením osob s mentálním postižením ve společnosti a také legislativní úpravou zaměstnávání těchto osob. V poslední kapitole se zmíníme o významu práce pro osoby s MP, o možnostech pracovního uplatnění a podpoře zaměstnanosti těchto osob. Dále neopomeneme možné překážky při uplatnění osob s MP na trhu práce. Uvedeme i příklady zaměstnávání osob s MP v zahraničí. Cílem praktické části je identifikovat faktory působící na uplatnění osob s LMP na trhu práce a interpretovat zkušenosti učitelů odborných učilišť.
dc.format 88 s. (143 069 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject lehké mentální postižení cs
dc.subject profesní příprava cs
dc.subject střední odborné učiliště cs
dc.subject pracovní uplatnění cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject mental disability en
dc.subject light mental disability en
dc.subject profession preparation en
dc.subject secondary specialized school en
dc.subject work application en
dc.subject labor market en
dc.title [NEOBHÁJENO] Osoby s mentálním postižením a jejich uplatnění na trhu práce
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] People with Mental Disabilities and Their Employment in the Labor Market
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Iva
dc.date.accepted 2022-09-05
dc.description.abstract-translated Diploma thesis entitled ,,People with mental disabilities and their application on the labor market" in the first chapter of the theoretical part follows up characteristics of people with mental disabilities and their education.Second chapter is devoted to the position of people with mental disabilities in society and legislative adjustment of the employment of these people.In the last chapter we mention about importance of work for people with MP, about options of work application and about support of employment for these people.Furthemore we won't forget about possible obstacles for people with MP on the labor market. We'll list examples of employing people with MP abroad.The goal of practical part is to identify factors acting on application of people with MP on the labor market and interpret experience of teachers at specialized schools.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Social Pedagogy en
dc.identifier.stag 60644
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2022-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
křížková_2022_dp.pdf 1.608Mb PDF View/Open None
křížková_2022_op.docx 44.33Kb Unknown View/Open None
křížková_2022_vp.docx 17.64Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account