Zavedení certifikátů systému managementu kvality a environmentu podle standardů ISO 9001 a ISO 14001

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zavedení certifikátů systému managementu kvality a environmentu podle standardů ISO 9001 a ISO 14001

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubišová, Milena
dc.contributor.author Kolařík, Michal
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:54Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51742
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce "Zavedení certifikátů systému kvality a environmentu podle standardů ISO 9001 a ISO 14001" je strategická analýza aktuálního stavu zkoumaného podniku a implementace norem ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016 do firmy na výrobu kontejnerů. Na základě poznatků, které vychází ze současné kondice pracovišť, dokumentace, připravenosti firmy a dle požadavků normy uskutečněného externího certifikačního auditu pro zavedení systému kvality a environmentu se diplomová práce zabývá vzájemným porovnáváním a následným vyhodnocováním stavu podniku před certifikací a po certifikaci.
dc.format 105
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ISO 9001:2016 cs
dc.subject ISO 14001:2016 cs
dc.subject management kvality cs
dc.subject management environmentu cs
dc.subject ISO 9001: 2016 en
dc.subject ISO 14001: 2016 en
dc.subject quality management en
dc.subject environmental management en
dc.title Zavedení certifikátů systému managementu kvality a environmentu podle standardů ISO 9001 a ISO 14001
dc.title.alternative the Introduction of Quality and Environmental Management System Certificates According to ISO 9001 and ISO 14001 Standards
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pata, Vladimír
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated The subject of the diploma thesis "Introduction of quality and environmental system certificates according to ISO 9001 and ISO 14001 standards" is a strategic analysis of the current state of the researched company and implementation of ISO 9001: 2016 and ISO 14001: 2016 standards in a container company. Based on the knowledge, which is based on the current condition of workplaces, documentation, company readiness and according to the requirements of the standard external certification audit for the implementation of quality system and environment, the thesis deals with mutual comparison and subsequent evaluation of the company before certification and after certification.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 62067
dc.date.submitted 2022-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
kolařík_2022_dp.pdf 3.317Mb PDF View/Open None
kolařík_2022_op.pdf 756.7Kb PDF View/Open None
kolařík_2022_vp.pdf 754.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account