Činnost integrovaného záchranného systému v roce 2021 v průběhu epidemie COVID-19 v Jihomoravském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Činnost integrovaného záchranného systému v roce 2021 v průběhu epidemie COVID-19 v Jihomoravském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukášková, Eva
dc.contributor.author Horáková, Jiřina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51776
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je činnost integrovaného záchranného systému v průběhu epidemie COVID-19. Bakalářská práce se dělí na dvě části, tj. teoretickou a praktickou. Teoretická část řeší integrovaný záchranný systém, dále pojmy, které jsou s integrovaným záchranným systémem spjaty a právní ukotvení tohoto uskupení a koordinaci složek. V poslední kapitole je prezentováno onemocnění COVID-19 a pojmy s ním spojené. Praktická část je vytvořena kvantitativním výzkumem pomocí dotazníkového šetření. Respondenti dotazníkového šetření jsou příslušníci integrovaného záchranného systému v jihomoravském kraji. Cílem bakalářské práce je vyhodnotit problémové oblasti při činnosti integrovaného záchranného systému a navrhnout efektivní postupy.
dc.format 59 s (60368)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject COVID-19 cs
dc.subject hasičský záchranný sbor cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject epidemie cs
dc.subject policie cs
dc.subject zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject COVID-19 en
dc.subject Fire Rescue Services en
dc.subject Integrated Rescue System en
dc.subject Epidemic en
dc.subject Police en
dc.subject Medical Rescue Service en
dc.title Činnost integrovaného záchranného systému v roce 2021 v průběhu epidemie COVID-19 v Jihomoravském kraji
dc.title.alternative The Activity of the Integrated Rescue system in 2021 during the COVID-19 Epidemic in the South Moravian Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Džermanský, Martin
dc.date.accepted 2022-05-30
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is the activity of the integrated rescue system during the COVID-19. The bachelor thesis is divided into two parts, ie theoretical and practical. The theoretical part deals with the integrated rescue system, as well as the concepts that are associated with the integrated rescue system and the legal anchoring of this group and the coordination of components. The last chapter presents COVID-19 and the concepts with it. The practical part is created by quantitative research using a questionnaire survey. The respondents to the questionnaire survey are members of the integrated rescue system in the South Moravia Region. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the problem areas in the operation of the integrated rescue system and to design effective procedures.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60913
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2022_dp.pdf 3.033Mb PDF View/Open None
horáková_2022_op.pdf 173.8Kb PDF View/Open None
horáková_2022_vp.pdf 219.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account