Komparace pracovních a mzdových podmínek standardních a agenturních zaměstnanců

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komparace pracovních a mzdových podmínek standardních a agenturních zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kirschnerová, Pavlína
dc.contributor.author Žeravčíková, Gabriela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51777
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá komparací pracovních a mzdových podmínek standardních a agenturních zaměstnanců. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů souvisejících s pracovněprávními vztahy, mzdovou problematikou a daňovou uznatelností benefitů. Zvolený problém byl řešen za využití teorie a pracovněprávního a mzdového srovnání pracovního poměru vzniklého na základě pracovní smlouvy, dohod a zaměstnání v rámci dočasného přidělení agenturních zaměstnanců. Navržené řešení obsahuje doporučení nejvhodnější varianty pracovního poměru pro společnost na základě pracovních a mzdových podmínek a daňové uznatelnosti benefitů.
dc.format 64 s. (99 280 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mzda cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject dohody cs
dc.subject pracovní poměr cs
dc.subject dočasně přidělený agenturní zaměstnanec cs
dc.subject wage en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject agreements en
dc.subject employment relationship en
dc.subject a temporary agency employee en
dc.title Komparace pracovních a mzdových podmínek standardních a agenturních zaměstnanců
dc.title.alternative Comparison of Working and Wage Conditions of Standard and Agency Employees
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Crhová, Zuzana
dc.date.accepted 2022-06-28
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with the comparative working and wage conditions of standard and agency employees. The theoretical part contains definitions of terms related to employment relations, wage issues, and the tax-deductibility of benefits. The problem chosen was solved using the theory and employment and pay comparison of employment relationships arising from employment contracts, agreements, and employment within the temporary assignment of agency staff. The proposed solution includes a recommendation of the most appropriate employment relationship option for a society based on working and wage conditions and the tax-deductibility of benefits.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 60603
dc.date.submitted 2022-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
žeravčíková_2022_dp.pdf 2.113Mb PDF View/Open None
žeravčíková_2022_op.docx 46.96Kb Unknown View/Open None
žeravčíková_2022_vp.docx 49.49Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account