Analýza sociálních sítí a jejich využití v B2B sektoru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza sociálních sítí a jejich využití v B2B sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsal, Tomáš
dc.contributor.author Nguyen, Nam
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51781
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou sociálních sítí v sektoru B2B. Práce je rozdělena na dvě částí. V teoretické části jsou rozebírány sociální sítě a jejich využití pro firmu, B2B trhy a marketingové nástroje. Zjištěné poznatky jsou aplikované do praktické části. V praktické části se analyzuje vybraná společnost a odvětví, ve kterém působí. Na základě provedených analýz se následně navrhuje doporučení pro zkoumaný podnik ke zvýšení efektivity využívaných sítí. Cílem práce je navrhnout zlepšení, která jsou vhodná pro podnik v rámci sociálních sítí.
dc.format 76
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové analýzy cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject Instagram cs
dc.subject LinkedIn cs
dc.subject YouTube cs
dc.subject social sites en
dc.subject marketing en
dc.subject market analysis en
dc.subject benchmarking en
dc.subject Facebook en
dc.subject Instagram en
dc.subject LinkedIn en
dc.subject YouTube en
dc.title Analýza sociálních sítí a jejich využití v B2B sektoru
dc.title.alternative Analysis of Social Networking Sites and its Use in B2B Sector
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2022-06-28
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of social networking sites in the B2B sector. The thesis is divided into two parts. The theoretical part discusses social networks and their use for the company, B2B markets and marketing tools. The findings are applied to the practical part. The practical part analyses the selected company and the sector in which it operates. Based on the analysis, recommendations are then proposed for the company under study to increase the effectiveness of the networks used. The aim of the thesis is to suggest improvements that are suitable for the enterprise within the social networks.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Business Economics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 61634
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
nguyen_2022_dp.pdf 1.821Mb PDF View/Open None
nguyen_2022_op.docx 49.10Kb Unknown View/Open None
nguyen_2022_vp.docx 48.11Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account