Podnikatelský záměr - založení nového ubytovacího zařízení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podnikatelský záměr - založení nového ubytovacího zařízení

Show full item record

No preview available
Title: Podnikatelský záměr - založení nového ubytovacího zařízení
Author: Skalníková, Michaela
Advisor: Dvorský, Ján
Abstract: Práce řeší projekt založení ubytovacího zařízení v lokalitě Luhačovice - Pozlovice. Cílem práce bylo provést analýzu konkurence v okolí Luhačovic, založit projekt nového podniku v odvětví hotelnictví a navrhnout optimální strukturu finančního plánu tohoto podniku. V teoretické části byly zpracovány základní teoretické poznatky z oblasti podnikání, hotelnictví, konkurence a podnikatelského záměru. Analytická část prováděla analýzu lokality a situační analýzu. obsahující PEST analýzu, analýzu konkurence a Mystery shopping. V projektové části byl charakterizován podnikatelský záměr, byla zde provedena analýza odvětví, marketingový plán a sestaven finanční plán a vyhodnocení projektu. K analýze byla využita metoda výzkumu trhu - Mystery shopping, PEST analýza, analýza konkurence a SWOT analýza. Analýzou bylo zjištěno, že nový podnik má několik konkurenčních zařízení, ze kterými bude v budoucnu konkurovat. Některé z nich si vedou lépe a jiné hůře. Marketingový plán byl vypracován tak, aby nebyl příliš finančně náročný, ale aby oslovil co nejvíce zákazníků. Dále byla zhodnocena případná rizika při realizace záměru a stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Návrh finančního plánu obsahuje předběžný hospodářský zisk pro optimistickou, realistickou a pesimistkou variantu za jednotlivé měsíce i za celý rok. Oblast podnikání v odvětví hotelnictví se jeví jako jisté.
URI: http://hdl.handle.net/10563/51786
Date: 2022-02-11
Availability: Bez omezení
Department: Ústav podnikové ekonomiky
Discipline: Podnikání a ekonomika podniku


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
skalníková_2022_dp.pdf 3.493Mb PDF View/Open None
skalníková_2022_op.docx 47.15Kb Unknown View/Open None
skalníková_2022_vp.docx 47.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account