Analýza konkurenceschopnosti firmy KAKAOVNÍK s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy KAKAOVNÍK s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bejtkovský, Jiří
dc.contributor.author Pulecová, Barbora
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51793
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti společnosti KAKAOVNÍK s. r. o., která působí na českém, ale částečně i na slovenském trhu, v oblasti výroby a distribuce čokoládových produktů. Cílem teoretické části bylo zpracování literární rešerše na dané téma - konkurenceschopnost a vysvětlení pojmů nezbytných k zpracování analýz. Analýzy, jež byly zpracovány v praktické části bakalářské práce, vycházejí z provedené literární rešerše. V praktické části pak byla představena firma KAKAOVNÍK s. r. o. z pohledu prodejního portfolia, konkurentů a firemní struktury. Dále byly v praktické části aplikovány vybrané situační marketingové analýzy. V závěrečné části bakalářské práce byly vypracovány návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení jejího současného stavu konkurenčního postavení na trhu.
dc.format 83 s. (132 865 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject Porterův model pěti konkurenčních sil cs
dc.subject PESTE analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject Competition en
dc.subject Competitiveness en
dc.subject Porter's Model of Five Competing Forces en
dc.subject PESTE Analysis en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject Benchmarking en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy KAKAOVNÍK s.r.o.
dc.title.alternative An Analysis of the Competitiveness of the Company KAKAOVNÍK s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2022-06-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the analysis of the competitiveness of the company KAKAOVNÍK s. r. o., which operates on the Czech, but partly also on the Slovakia market, in the production and distribution of chocolate products. The aim of the theoretical part was to process a literature search on the topic - competitiveness and explanation of the concepts necessary to process analyses. The analysis, which were processed in the practical part, the company KAKAOVNÍK s. r. o. was introduced from the point of view of the sales portfolio, competitors and company structure. Furthermore, selected situational marketing analyses were applied in the recommendations were developed to improve its current competitive position in market.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Business Economics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 61666
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
pulecová_2022_dp.pdf 1.818Mb PDF View/Open None
pulecová_2022_op.pdf 208.6Kb PDF View/Open None
pulecová_2022_vp.docx 42.57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account