Systém pro správu objednávek výrobní firmy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém pro správu objednávek výrobní firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král, Erik
dc.contributor.author Kováč, Jozef
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:56Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51796
dc.description.abstract Diplomová práca si kladie za úlohu navrhnúť a skonštruovať systém pokrývajúci základné úkony evidenčnej a administratívnej povahy v rámci firmy vykonávajúcej výrobnú činnosť. Teoretická časť práce skúma aktuálne dostupné technológie, nástroje a návrhové vzory, popisuje ich kľúčové charakteristiky a určuje vhodnosť týchto riešení pre tvorbu webového systému stredne veľkého rozsahu. Praktická časť práce je následne zameraná na stručnú analýzu, modeláciu a samotnú implementáciu konštruovaného riešenia formou internej webovej aplikácie založenej na architektúre Klient - Server a návrhovom vzore MVC za využitia frameworku Blazor.
dc.format 203 s. (293 328 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject administratíva cs
dc.subject framework Blazor cs
dc.subject evidencia objednávok cs
dc.subject Klient - Server cs
dc.subject MVC cs
dc.subject výroba cs
dc.subject webové technológie cs
dc.subject webový systém cs
dc.subject zabezpečenie cs
dc.subject administration en
dc.subject Blazor framework en
dc.subject record of orders en
dc.subject Client - Server en
dc.subject MVC en
dc.subject manufacturing en
dc.subject web technologies en
dc.subject web system en
dc.subject security en
dc.title Systém pro správu objednávek výrobní firmy
dc.title.alternative Order Management System for a Manufacturing Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Petrla, Hynek
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The diploma thesis aims at designing and constructing a system to cover fundamental evidentiary and administrative tasks in manufacturing company environment. The theoretical part of thesis explores currently available technologies, tools and design patterns while describing their key traits and determining their suitability for developing a middle-sized web-based system. Practical part focuses on brief analysis, modeling, and implementation of proposed solution in the form of an internal web application based on Client - Server architecture and MVC design pattern using the Blazor framework.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Informační technologie cs
dc.thesis.degree-program Information Technologies en
dc.identifier.stag 61152
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
kováč_2022_dp.pdf 9.158Mb PDF View/Open None
kováč_2022_op.pdf 136.9Kb PDF View/Open None
kováč_2022_vp.pdf 140.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account