Web-kamera pro monitorování reálných modelů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Web-kamera pro monitorování reálných modelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Kamp, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:46:22Z
dc.date.available 2010-07-13T12:46:22Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/517
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery přináší velkou flexibilitu ve sledování daného modelu. Struktura práce nejdříve seznamuje čtenáře s web-kamerou a jejími typy. V této části je popsán princip fungování web-kamery, vznik barevného obrazu, komprese a digita-lizace dat, které web-kamera získá při snímání. Další část se věnuje porovnání technických parametrů jednotlivých typů web-kamer, které jsou dostupné na dnešním trhu. Závěrečná část se zabývá výběrem vhodné web-kamery pro monitorování řízení reálných modelů přes web a realizací webového rozhraní. cs
dc.format 49 s., 1 s. příloh cs
dc.format.extent 809596 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject web-camera en
dc.subject monitoring en
dc.subject real model en
dc.subject picture sensor en
dc.subject data stream en
dc.subject web-kamera cs
dc.subject monitorování cs
dc.subject reálný model cs
dc.subject obrazový snímač cs
dc.subject datový proud cs
dc.title Web-kamera pro monitorování reálných modelů cs
dc.title.alternative Web-camera for monitoring real models en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pokorný, Pavel
dc.date.accepted 2006-06-29
dc.description.abstract-translated My paper deals with monitoring of real models by the use of a web-camera. The solution of monitoring by the use of a web-camera brings great flexibility in watching of a given mo-del. In the first part of my paper I describe the web- camera and all the types of web - ca-mera. It is explained how the web - camera works, the origin and compression of the pictu-re and digitalization of data.The following part of my paper deals with confrontation of technical parametrs of every type of web - camera that can be bought in our shops.The final part of my paper deals with finding a suitable web - camera for monitoring of operating real models by the use of web and realization of web boundary line. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3230
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kamp_2006_bp.pdf 790.6Kb PDF View/Open
kamp_2006_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
kamp_2006_op.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account