Ženská kriminalita v České republice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ženská kriminalita v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselá, Radomíra
dc.contributor.author Bartošová, Kateřina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:57Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:57Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51801
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Ženská kriminalita v České republice se v teoretické části zabývá obecnou a následně ženskou kriminalitou. V otázce ženské kriminality je především specifikován právní rámec, obecné informace, teorie ženské kriminality a specifika, kterými se liší od kriminality mužů. Nedílnou součástí teoretické části je i vývoj ženské kriminality na území České republiky. V praktické části se práce zaměřuje na charakteristiku ženských věznic na území České a Slovenské republiky a seznámení s nejznámějšími pachatelkami trestných činů. Další částí je analýza nejzávažnějších trestných činů. V závěru praktické části je vytvořena komparace jednotlivých druhů kriminalit, které jsou páchány ženami jak na území České i Slovenské republiky a návrhy de lege ferenda.
dc.format 77 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kriminalita cs
dc.subject pachatelky trestných činů cs
dc.subject statistiky cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject ženská kriminalita cs
dc.subject ženské věznice cs
dc.subject ženy cs
dc.subject crime en
dc.subject criminality en
dc.subject statistics en
dc.subject the perpetrators of crime en
dc.subject women en
dc.subject women's criminality en
dc.subject women's prison en
dc.title Ženská kriminalita v České republice
dc.title.alternative Women's Criminality in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Benčíková, Eleonóra
dc.date.accepted 2022-05-31
dc.description.abstract-translated The topic of bachelor thesis is women's crime in the Czech Republic, it deals with criminality in general and women's criminality in the theoretical part. In the issue of women's criminality is defined the legal framework general infomation, theories of women's criminality and the specifics by which it differs from men's criminality. An integral part of the theoretical part is the development of women's criminality in the Czech Republic. The practical part of the work focuses on the characteristics of women's prisons in the Czech and Slovak Republic and the presentation of the most famous women's criminals. The next part is the analysis of the most serious crimes. At the end of the practical part is made a comparison of individual types of crimes committed by women in the Czech Republic and there also made de lege ferenda suggestions.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.identifier.stag 60772
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
bartošová_2022_dp.pdf 1.788Mb PDF View/Open None
bartošová_2022_op.pdf 136.6Kb PDF View/Open None
bartošová_2022_vp.pdf 146.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account