Projekt zvýšení obsazenosti hotelu ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel na základě organizování speciálních akcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zvýšení obsazenosti hotelu ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel na základě organizování speciálních akcí

Show full item record

No preview available
Title: Projekt zvýšení obsazenosti hotelu ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel na základě organizování speciálních akcí
Author: Floriánová, Věra
Advisor: Kozák, Vratislav
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na vytvoření speciálních akcí v hotelu ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel. První část diplomové práce obsahuje literární rešerši z oblasti hotelnictví, ubytovacích služeb a stravovacích služeb. Tato část obsahuje také klasifikaci cestovního ruchu. V dalším bodu první části práce jsou představeny wellness hotely, jejich historie, služby a klasifikace. Zmíněn je také event marketing, jeho podstata a aktuální trendy. Ve čtvrtém bodu jsou popsány metody průzkumu, které budou použity v praktické části diplomové práce. Cílem analytické části byla analýza současného stavu v hotelu ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel, současný stav nabídky a poskytovaných služeb. Jsou zde uvedena data současného stavu obsazenosti hotelu, je proveden marketingový mix, PEST analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a SWOT analýza. Dále byla provedena analýza hotelové konkurence ve městě Luhačovice. V této práci byl využit kvantitativní výzkum v podobě dotazníkového šetření. Poslední částí diplomové práce je část projektová. Jsou zde uvedeny cíle projektu, stanovena strategie projektu a navrženy speciální akce. V posledním bodu projektové části je provedena analýza zhodnocení výsledků projektu, naplnění cíle projektu a závěrečné shrnutí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/51816
Date: 2022-02-11
Availability: Bez omezení
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing, specializace Design management


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
floriánová_2022_dp.pdf 4.404Mb PDF View/Open None
floriánová_2022_op.docx 48.03Kb Unknown View/Open None
floriánová_2022_vp.pdf 1.386Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account