Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti pokladny EuroMulti na zahraničních trzích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti pokladny EuroMulti na zahraničních trzích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samuel, Dušan
dc.contributor.author Šústková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:10:50Z
dc.date.available 2012-12-07T00:00:41Z
dc.date.issued 2007-12-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5181
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je zhodnocení exportních aktivit firmy Q-EX, a.s. a navrhnutí možností, které by firmě pomohli s udržením své pozice na zahraničních trzích a navrhnutí akvitit, které jí pomohou vstoupit na trhy nové. Teoretická část vysvětluje důvody pro export zemí a firem a detailně rozebírá popis procesu vstupu firem na zahraniční trhy. Analytická část prezentuje výsledky průzkumu exportních aktivit firmy Q-EX, zejména vysvětlení vlastností trezorové pokladny EuroMulti, částí jejího marketingového mixu a zkoumá proces vstupu firmy na zahraniční trhy. cs
dc.format 68 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2606185 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.12.2012
dc.subject Mezinárodní marketing cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject International marketing en
dc.subject Competitiveness en
dc.subject Competitive advantage en
dc.title Možnosti zvýšení konkurenceschopnosti pokladny EuroMulti na zahraničních trzích cs
dc.title.alternative Possibilities of increased competitiveness of cash desk EuroMulti in foreign markets en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2008-01-22
dc.description.abstract-translated The aim of this work is valorise export activities of company Q-EX, a.s. and propose possibilities that can help company with maintenance her position in external markets and propose activities, which can help them enter into new markets. The theoretical part explains reasons for export of countries and companies and there is detailed description of process of entering companies into external markets. The analysis part presents the results of survey of export activities of company Q-EX; especially explaining characteristics of safe cash desk EuroMulti, parts of her marketing mix and inquire into process how the company enters into external markets. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 7429
dc.date.assigned 2007-10-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šústková_2008_bp.pdfBlocked 2.485Mb PDF View/Open
šústková_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
šústková_2008_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account