Revize elektrických instalací v sítích nízkého napětí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Revize elektrických instalací v sítích nízkého napětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Milan
dc.contributor.author Pulkert, Michal
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:57Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:57Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51820
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou revizí elektrických instalací nízkého napětí. Součástí práce je seznámení a formulování správného chápání elektrické sítě nízkého napětí, popisu vzniku elektrického napětí, klasifikování používaných druzích elektrických sítí, včetně popisu, aplikace a jejich využití. V praktické části je vypracovaná konkrétní revize instalace v rodinném domě dle aktuálně platných norem na nejpoužívanějším druhu sítě v České republice. Nedílnou součástí praktické části je vyhodnocení naměřených výsledků a vypracování revizní zprávy. Součástí práce a jejím cílem je také vypracování metodické příručky pro začínající revizní techniky, sloužící především k lepší orientaci v měřicích postupech, či zpracování revizních zpráv.
dc.format 135 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Revize cs
dc.subject elektrická instalace cs
dc.subject napětí cs
dc.subject metodická příručka cs
dc.subject Revision en
dc.subject electrical installation en
dc.subject methodological manual en
dc.title Revize elektrických instalací v sítích nízkého napětí
dc.title.alternative Revision of Electrical Installations in Low Voltage Networks
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smrček, Lukáš
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the issue of revisions of low voltage electrical installations. The work includes the introduction and formulation of the correct understanding of low voltage elec-trical networks, description of the origin of electrical voltage, classification of the types of electrical networks used, including the post description, application and their use. The prac-tical part deals with the development of a specific revision of the installation in a family house according to the currently valid standards on the most used type of network in the Czech Republic is developed. An integral part of the practical part is the evaluation of the measured results and the preparation of a revision report. Part of the work and their goal is also the development of a methodological manual for new inspection technicians, serving mainly for better orientation in the measurement procedures or the preparation of inspection reports.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-program Security Technologies, Systems and Management en
dc.identifier.stag 60860
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
pulkert_2022_dp.zip 7.042Mb application/zip View/Open None
pulkert_2022_op.pdf 365.4Kb PDF View/Open None
pulkert_2022_vp.pdf 146.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account