Návrh statistického hodnocení jakosti povrchu v 3D s využitím vícerozměrné statistiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh statistického hodnocení jakosti povrchu v 3D s využitím vícerozměrné statistiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubišová, Milena
dc.contributor.author Antel, Michal
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:58Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:58Z
dc.date.issued 2022-01-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51827
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem statistického hodnocení jakosti povrchu. Teoretická část této práce je zaměřena na způsoby skenování povrchů technických dílů, parametrů pro hodnocení jakosti povrchu a jejich statistickým vyhodnocením. Dále jsou zde popsány technologie výroby ozubených kol a jejich zpracování. Praktická část se zabývá měřením a statistickým vyhodnocením parametrů Ra a Rz na povrchu vybraných ozubenýchkol používaných v převodovkách závodních aut. Pro vyhodnocení dat byl použit program MINITAB.
dc.format 84
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jakost povrchu cs
dc.subject drsnost cs
dc.subject ozubená kola cs
dc.subject vícerozměrná statistika cs
dc.subject surface quality en
dc.subject roughness en
dc.subject gears en
dc.subject multivariate statistics en
dc.title Návrh statistického hodnocení jakosti povrchu v 3D s využitím vícerozměrné statistiky
dc.title.alternative Design of Statistical Quality Assessment of 3D Surface Using Multidimensional Statistics
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šuba, Oldřich
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design of a statistical evaluation of surface quality. The theoretical part of this thesis is focuses on the methods of scanning surfaces of technical parts, parameters for surface quality assessment and their statistical evaluation. Furthermore, there are described the technologies of gear production and processing. The practical part deals with the measurement and statistical analysis of Ra and Rz parameters on the surface of selected gears used in gearboxes of racing cars. The MINITAB program was used for data analysis.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Řízení jakosti cs
dc.thesis.degree-discipline Quality Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 62037
dc.date.submitted 2022-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
antel_2022_dp.pdf 2.722Mb PDF View/Open None
antel_2022_op.pdf 745.4Kb PDF View/Open None
antel_2022_vp.pdf 741.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account