Evakuace obyvatelstva obce Žďárná

DSpace Repository

Language: English čeština 
Evakuace obyvatelstva obce Žďárná

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Parák, Daniel
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:58Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:58Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51843
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou plošné evakuace obyvatelstva. Teoretická část obsahuje literární rešerši na téma plošná evakuace. Dále se autor zabývá problematikou způsobu provádění, organizování a řízení plošné evakuace a jejím odborným zabezpečením a plánováním. V praktické části je provedena aplikace teoretických poznatků na konkrétní obec s důrazem na posouzení současného stavu řešené problematiky ve vybrané obci a posouzení možných rizik ve vybrané obci, která mohou vést k evakuaci. Dále pak praktická část obsahuje návrh evakuace vybrané obce a posouzení rizik samotné evakuace vybrané obce a návrhy na jejich minimalizaci.
dc.format 107 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject evakuace cs
dc.subject obec cs
dc.subject obyvatelstvo cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject plán cs
dc.subject riziko cs
dc.subject událost cs
dc.subject evacuation en
dc.subject municipality en
dc.subject population en
dc.subject plan en
dc.subject risk en
dc.subject event en
dc.title Evakuace obyvatelstva obce Žďárná
dc.title.alternative Evacuation of the Population of the Village Žďárná
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Strohmandl, Jan
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the issue of the area evacuation of the population. The theoretical part includes a literature search on the topic of area evacuation. Then the author deals with the issue of the way of implementation, organization and management of the area evacuation and its professional security and planning. In the practical part, the theoretical knowledge is applied to a specific municipality with an emphasis on the assessment of the current state of the problem in the selected municipality and the assessment of possible risks in the selected municipality that may lead to evacuation. Furthermore, the practical part contains a proposal for the evacuation of the selected municipality and an assessment of the risks of the evacuation of the population of the selected municipality and proposals for their minimalization.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Population Protection en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 61863
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
parák_2022_dp.pdf 5.230Mb PDF View/Open None
parák_2022_op.pdf 134.3Kb PDF View/Open None
parák_2022_vp.pdf 133.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account