Srovnání implementace aplikace pro pojišťovnictví ve frameworcích Blazor a Angular

DSpace Repository

Language: English čeština 

Srovnání implementace aplikace pro pojišťovnictví ve frameworcích Blazor a Angular

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král, Erik
dc.contributor.author Horák, Jakub
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51853
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je porovnat implementaci aplikace z oblasti pojišťovnictví ve frameworku Blazor s využitím webového standardu WebAssembly a ve frameworku Angular v kombinaci s frameworkem ASP.NET Core. Teoretická část je zaměřena na momentálně nejvyužívanější technologie pro vývoj a zabezpečení webových aplikací s hlavním zaměřením na frameworky Blazor a Angular. V praktické části je pak popsán návrh a vytvoření aplikace z oblasti pojišťovnictví ve frameworcích Blazor a Angular a také návrh a implementace zabezpečení dané aplikace. Dále definice funkčních a nefunkčních požadavků a případů užití. Jsou zde také popsány klíčové části obou verzí aplikace a porovnání implementací v již zmíněných dvou frameworcích. Na závěr jsou klíčové části obou verzí aplikace srovnány a je zformulován závěr a popis výhod a nevýhod implementace ve frameworcích Angular a Blazor.
dc.format 90 s. (136 028 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Webová aplikace cs
dc.subject Blazor cs
dc.subject WebAssembly cs
dc.subject Angular cs
dc.subject ASP.NET cs
dc.subject C# cs
dc.subject Web application en
dc.subject Blazor en
dc.subject WebAssembly en
dc.subject Angular en
dc.subject ASP.NET en
dc.subject C# en
dc.title Srovnání implementace aplikace pro pojišťovnictví ve frameworcích Blazor a Angular
dc.title.alternative Comparison of Insurance Application Implementation in Blazer and Angular Frameworks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vařacha, Pavel
dc.date.accepted 2022-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to compare the implementation of an insurance application in the Blazor framework using the WebAssembly web standard and in the Angular framework in combination with the ASP.NET Core framework. The theoretical part focuses on the most currently used technologies for web application development and security with the main focus on Blazor and Angular frameworks. The practical part describes the design and creation of an insurance application in the Blazor and Angular frameworks, as well as the design and implementation of the application security measures. It also includes the definition of functional and nonfunctional requirements and use cases. The key parts of both versions of the application and a comparison of the implementations in the two frameworks already mentioned are also described. Finally, the key parts of both versions of the application are compared and a conclusion and description of the advantages and disadvantages of implementing in the Angular and Blazor frameworks is formulated.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61133
dc.date.submitted 2022-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
horák_2022_dp.pdf 1.612Mb PDF View/Open None
horák_2022_op.pdf 386.7Kb PDF View/Open None
horák_2022_vp.pdf 140.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account