Založení vlastního podnikatelského subjektu - podnikatelský záměr

DSpace Repository

Language: English čeština 

Založení vlastního podnikatelského subjektu - podnikatelský záměr

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Bartoník, Jiří
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51859
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se především zabývá tvorbou podnikatelského záměru, který pojednává o založení donutárny ve statutárním městě Zlín. Teoretická část se zabývá převážně podnikatelskými pojmy a teorií důležitých podnikatelských analýz. V teoretické části je také zpracována literární rešerše na téma financí a účetnictví v podniku a na samotný podnikatelský záměr včetně jeho podrobné struktury. V praktické části je uvedena podnikatelská vize, která je zpracována v samotný podnikatelský záměr, který se opírá o jednotlivé vypracované analýzy a kalkulace. Nedílnou součástí podnikatelského záměru jsou také finance podniku a vedení účetnictví, které je v této práci pro zakládající firmu zpracováno. V závěru bakalářské práce je, že první rok činnosti je pro donutárnu ztrátový, avšak druhý rok společnost již vykazuje zisk.
dc.format 96 s. (143 663 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský záměr cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject společnost cs
dc.subject donutárna cs
dc.subject business plan en
dc.subject accounting en
dc.subject financial plan en
dc.subject company en
dc.subject donuteria en
dc.title Založení vlastního podnikatelského subjektu - podnikatelský záměr
dc.title.alternative Establishing Own Business Entity - Business Plan
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis mostly deals with the creation of a business plan which deals with the establishment of a donuteria in the statutory city of Zlín. The theorethical part deals mainly with business terms and theories of crucial business analyses. The theorethical part also contains a literature review on the topic of finance and accounting in the company and the business plan itself, including its detailed structure. The practical part contains the business vision which is elaborated in the business plan itself which is based on the individual analyses and calculations. Integral parts of the business plan are also the company's finances and accounting procedures which are processed in this thesis for the founding company. In the conclusion of the bachelor's thesis, it can be seen that the first year, the company operates at loss, however, the second year, the company starts to make profit.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 61556
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
bartoník_2022_dp.pdf 5.572Mb PDF View/Open None
bartoník_2022_op.docx 47.49Kb Unknown View/Open None
bartoník_2022_vp.docx 48.45Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account