Mobilní aplikace usnadňující hledání bydlení a spolubydlení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mobilní aplikace usnadňující hledání bydlení a spolubydlení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žáček, Petr
dc.contributor.author Tomeš, Filip
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51865
dc.description.abstract Práca popisuje natívny vývoj mobilnej aplikácie pre operačný systém Android umožňujúcu zobrazenie, pridávanie či úpravu inzerátov so zameraním na obytné jednotky, ktorých údaje sú uložené pomocou cloudovej služby od Firebase. V prvej, teoretickej časti sa práca zaoberá porovnaním rôznych vývojových prístupov, získaním funkcionálnych požiadaviek, zostavenie návrhu a voľbou jednotlivých, aktuálne používaných technológií. Implementácia požiadaviek a tvorba užívateľského rozhrania s použitím najnovšieho súboru nástrojov Jetpack Compose je obsiahnutá v praktickej časti, rovnako ako aj testovanie komponentov a aplikácie ako hotového celku.
dc.format 79 s. (97 696)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Android cs
dc.subject Firebase cs
dc.subject Jetpack Compose cs
dc.subject Aplikácia cs
dc.subject Manipulácia s inzerátmi cs
dc.subject Android en
dc.subject Firebase en
dc.subject Jetpack Compose en
dc.subject Application en
dc.subject Listed items manipulation en
dc.title Mobilní aplikace usnadňující hledání bydlení a spolubydlení
dc.title.alternative Mobile Application Facilitating the Search for Housing and Roommates
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vogeltanz, Tomáš
dc.date.accepted 2022-06-08
dc.description.abstract-translated The work describes native development of a mobile app for Android OS allowing showing, adding or editing listed items focusing on residental units the data of which are saved using cloud service from Firebase. In the first theoretical part the work deals with comparing various development attitudes, obtaining functional requirements, design creation and choosing from different nowadays used technologies. The implementation of the chosen requirements and the creation of user interface using the newest toolkit Jetpack Compose is obtained in the practical part of the work same as component and whole app testing.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Softwarové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Software Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 61213
dc.date.submitted 2022-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
tomeš_2022_dp.pdf 2.709Mb PDF View/Open None
tomeš_2022_op.pdf 152.9Kb PDF View/Open None
tomeš_2022_vp.pdf 219.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account