Návrh marketingové kampaně pro svatební agenturu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh marketingové kampaně pro svatební agenturu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horňák, Pavel
dc.contributor.author Fikrová, Kateřina
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51867
dc.description.abstract Diplomová práce na téma "Návrh marketingové kampaně pro svatební agenturu" v první části představuje a zpracovává teoretická východiska marketingu služeb a reklamní kampaně. Teoretická část také obsahuje popis marketingových analýz, které jsou dále využity v praktické části této diplomové práce. V druhé části jsou stanoveny cíle a výzkumné otázky včetně popsání metodologie práce a samotné svatební agentury DekoLáska. Praktická část také odhaluje vnitřní a vnější prostředí agentury, vyhodnocuje kvalitativní rozhovory a dotazníkové šetření. Ve třetí, poslední části je sestaven samotný návrh reklamní kampaně s ohledem na nově navržený marketingový mix svatební agentury na základě poznatků z praktické části. Účelem reklamní kampaně je zvýšit povědomí o službách svatební agentury DekoLáska a zajistit růst poptávky, a tím i růst firmy na svatebním trhu.
dc.format 91 s. (139 488 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject reklamní kampaň cs
dc.subject svatební agentura cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject service marketing en
dc.subject advertising campaign en
dc.subject wedding agency en
dc.subject marketing mix en
dc.subject Porter 's analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Návrh marketingové kampaně pro svatební agenturu
dc.title.alternative Marketing Campaign Proposal for a Wedding Agency
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Banyar, Milan
dc.date.accepted 2022-05-24
dc.description.abstract-translated The thesis on the topic "Design of marketing campaign for wedding agency" in the first part presents and processes theoretic bases of marketing services and advertising campaigns. The theoretical part of the thesis includes a description of marketing analysis, which is an advantage for the practical part of the thesis. The second part sets out goals research questions including a methodology description of the work and wedding agency named DekoLáska. The practical part presents the internal and external environment of the agency and evaluates qualitative interviews and questionnaires. The design of the advertising campaign concerning the newly designed marketing mix of the wedding agency based on knowledge from the practical part is compiled in the third part. The purpose of an advertising campaign is to raise awareness about wedding agency Dekoláska services and ensure demand growth and growth of the company in the wedding market as well.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 62150
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2022-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
fikrová_2022_dp.pdf 2.574Mb PDF View/Open None
fikrová_2022_op.doc 146Kb Unknown View/Open None
fikrová_2022_vp.doc 116.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account