Projekt zlepšení fungování vnitřního kontrolního systému ve vybrané příspěvkové organizaci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení fungování vnitřního kontrolního systému ve vybrané příspěvkové organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Mihalová, Hana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51868
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou a následným zlepšením funkce vnitřního kontrolního systému ve vybrané příspěvkové organizaci. Úvodní část práce je věnována seznámení s klíčovými pojmy dané problematiky - jedná se o vymezení příspěvkové organizace, vnitřního kontrolního systému, vnitropodnikových směrnic a také příslušnou legislativou. Praktická část práce se skládá z finanční analýzy příspěvkové organizace, analýzy jejího vnitřního kontrolního systému a identifikace jeho nedostatků. Na zmíněné analýzy navazuje projektové řešení, určené ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému - jeho součástí je návrh nové výroční zprávy o hospodaření, nová směrnice o doplňkové činnosti, jež v příloze zahrnuje také nájemní smlouvu a nově zhotovené kalkulace.
dc.format 122 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject vnitřní kontrolní systém cs
dc.subject vnitřní účetní směrnice cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject 3E cs
dc.subject contributory organization en
dc.subject internal control system en
dc.subject internal accounting guidelines en
dc.subject financial analysis en
dc.subject 3E en
dc.title Projekt zlepšení fungování vnitřního kontrolního systému ve vybrané příspěvkové organizaci
dc.title.alternative Project to Improve the Functioning of the Internal Control System in Selected Contributory Organization
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svitáková, Bohumila
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The presented thesis deals with the analysis and subsequent improvement of the internal control system in a selected contributory organization. The first part of the thesis provides an overview of key concepts, such as the definition of the contributory organization, internal control system, internal company directives or the relevant legislation. The practical part consists of a financial analysis of the chosen contributory organization, an analysis of its internal control system and an identification of its shortcomings. Subsequently, a project solution designed to improve the quality of the internal control system is presented. The solution includes a draft of a new annual management report, and a new directive on supplementary activities, which also includes a lease agreement and newly prepared costings.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 58067
dc.date.submitted 2022-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
mihalová_2022_dp.pdf 4.664Mb PDF View/Open None
mihalová_2022_op.docx 45.73Kb Unknown View/Open None
mihalová_2022_vp.docx 48.87Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account