Optimalizace podnikových procesů s cílem zvyšovat jejich kvality

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimalizace podnikových procesů s cílem zvyšovat jejich kvality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vargová, Slavomíra
dc.contributor.author Olšinová, Eva
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51869
dc.description.abstract Diplomová práce, v teoretické části, bude představovat historii průmyslových revolucí, které ovlivnili vývoj společnosti. Optimalizace, efektivita, management kvality a neustálé zlepšování jsou pojmy, které byly aplikovány už v době druhé průmyslové revoluce a nyní je můžeme označit jako části podnikových procesů. Podnikové procesy budou představeny na základě typologie a přístupu k řízení procesů. Praktická část je zaměřena na proces nákupu a jeho optimalizaci. Výstupem analýzy současného stavu bude implementační plán, který zajistí optimalizaci procesů nákupu.
dc.format 94 s. (101 095 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnik cs
dc.subject proces cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject management kvality cs
dc.subject plánování cs
dc.subject lidé v organizaci cs
dc.subject analýza a hodnocení cs
dc.subject zlepšování cs
dc.subject business en
dc.subject process en
dc.subject optimalization en
dc.subject quality management en
dc.subject planning en
dc.subject people in the organization en
dc.subject analysis and evaluation en
dc.subject improvement en
dc.title Optimalizace podnikových procesů s cílem zvyšovat jejich kvality
dc.title.alternative Optimization of business process in order to increase their quality
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2022-05-31
dc.description.abstract-translated The diploma thesis, in the theoretical part, will present the history of industrial revolutions that influenced the development of society. Optimization, efficiency, quality management and continuous improvement are concepts, which were already applied during the Second Industrial Revolution and can now be described as part of business processes. Business processes will be presented based on a typology and approach to process management. The practical part is focused on the purchasing process and its optimization. The output of the analysis of the current state will be an implementation plan that will ensure the optimization of purchasing processes.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Rizikové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.identifier.stag 62143
dc.date.submitted 2022-05-06


Files in this item

Files Size Format View Description
olšinová_2022_dp.pdf 4.992Mb PDF View/Open None
olšinová_2022_op.pdf 241.9Kb PDF View/Open None
olšinová_2022_vp.pdf 258.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account