Analýza výrobního procesu ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza výrobního procesu ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Lucie
dc.contributor.author Hňatek, Josef
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.available 2022-07-15T09:23:59Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51874
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu ve vybrané společnosti. Výsledkem analýzy jsou navržena opatření, která vedou ke zlepšení výrobního procesu. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je tvořena literární rešerší se zaměřením na výrobní a transformační procesy, definuje pojem průmyslové inženýrství, popisuje a vysvětluje analytické metody a v neposlední řadě se zabývá ergonomií. V úvodu praktické části se objevuje představení vybrané společnosti. Následuje analýza společnosti za pomocí analytických metod. V praktické části se objevuje také dotazník ohledně spokojenosti zaměstnanců v podniku. Závěr bakalářské práce tvoří hlavní nedostatky, které byly analýzou společnosti zjištěny a navržená opatření ke zlepšení výrobního procesu.
dc.format 69 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výrobní proces cs
dc.subject transformační proces cs
dc.subject produkt cs
dc.subject analytické metody cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject Production process en
dc.subject transformation process en
dc.subject product en
dc.subject analytical methods en
dc.subject ergonomics en
dc.title Analýza výrobního procesu ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Analysis of Production Process in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.date.accepted 2022-06-27
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of the production process in a selected company. The result of the analysis is the proposal of measures that lead to the improvement of the production process. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part consists of a literature search focusing on manufacturing and transformation processes, defines the concept of industrial engineering, describes and explains analytical methods and last but not least deals with ergonomics. The practical part starts with an introduction of the selected company. This is followed by an analysis of the company using analytical methods. The practical part also includes a questionnaire on employee satisfaction in the company. The bachelor thesis concludes with the main shortcomings identified by the analysis of the company and the proposed measures to improve the production process.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Business Economics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 61541
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
hňatek_2022_dp.pdf 1.345Mb PDF View/Open None
hňatek_2022_op.docx 46.45Kb Unknown View/Open None
hňatek_2022_vp.docx 48.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account