Aplikace a optimalizace vybrané typové činnosti IZS z pohledu činnosti HZS v rámci stanovené mimořádné události

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aplikace a optimalizace vybrané typové činnosti IZS z pohledu činnosti HZS v rámci stanovené mimořádné události

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromada, Martin
dc.contributor.author Koutná, Monika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.issued 2021-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51876
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Aplikace a optimalizace vybrané typové činnosti IZS z pohledu činnosti HZS v rámci stanovené mimořádné události" se v teoretické části zabývá historií ochrany obyvatelstva a IZS, právním rámcem, základními pojmy vybrané problematiky a typovými činnostmi IZS. Praktická část je zaměřena především na fiktivní mimořádnou událost, kterou aplikuji na vybranou typovou činnost IZS. K vyhodnocení praktické části přispěje také SWOT analýza a Ishikawa diagram.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject typová činnost cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Ishikawa diagam cs
dc.subject Crisis Management en
dc.subject Type Activity en
dc.subject SWOT Analysis en
dc.subject Ishikawa Diagram en
dc.title Aplikace a optimalizace vybrané typové činnosti IZS z pohledu činnosti HZS v rámci stanovené mimořádné události
dc.title.alternative Application and Optimization of Selected Integrated Rescue System Type Activity from the Fire Brigade Activities Perspective within the Specified Emergency
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fröhlich, Tomáš
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated The diploma thesis entitled "Application and optimalization of selected type of the IZS activities from point of view of HZS activities within the determined emergency situation" deals with the history of protection of the population and IZS, legal Framework, basic concepts of selected issues and type activities of IZS in the theoretical part. The practical part is mainly focused on a fictive emergency situation which i apply to the selected type aktivity of the IZS. The SWOT analysis and Ishikawa diagram will also contribute to the evaluation of the practical part.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-program Security Technologies, Systems and Management en
dc.identifier.stag 60729
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
koutná_2022_dp.pdf 2.046Mb PDF View/Open None
koutná_2022_op.pdf 166.1Kb PDF View/Open None
koutná_2022_vp.pdf 242.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account