Marketingová strategie značky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová strategie značky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolínková, Olga
dc.contributor.author Vyroubalová, Alena
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.issued 2022-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51878
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce je stanovení marketingové strategie značky v oblasti služeb péče o tělo. V teoretické části práce jsou nastíněny a vysvětleny základní pojmy související s pojmem značka, marketingem služeb a marketingovým a komunikačním mixem. V praktické části je veškeré úsilí věnováno průzkumu trhu, situačním analýzám podniku a následně také marketingovému výzkumu. Projektová část se poté soustředí na aplikaci získaných poznatků v podobě konkrétního návrhu marketingové strategie značky kadeřnictví včetně návrhu marketingového a komunikačního mixu.
dc.format 123 s. (266 089 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject kadeřnictví cs
dc.subject Marketing of services en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject situation analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing research en
dc.subject hairdressing en
dc.title Marketingová strategie značky
dc.title.alternative Brand Marketing Strategy
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wroblowská, Zuzana
dc.date.accepted 2022-05-25
dc.description.abstract-translated The main goal of the diploma thesis is the brand marketing strategy in the field of body care services. The theoretical part of the thesis outlines and explains the basic concepts related to the concept of brand, service marketing and marketing and communication mix. In the practical part, all efforts are devoted to market research, situational analysis of the company and subsequently also marketing research. The project part then focuses on the application of the acquired knowledge in the form of a specific design of the marketing strategy of the hairdressing brand, including the design of a marketing and communication mix.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 61773
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2022-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
vyroubalová_2022_dp.pdf 3.530Mb PDF View/Open None
vyroubalová_2022_op.doc 116.5Kb Unknown View/Open None
vyroubalová_2022_vp.doc 114.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account