Vnímání barev v oděvu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vnímání barev v oděvu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klouzková, Alice
dc.contributor.author Soldánová, Žofie
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.issued 2021-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51881
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá souvislostmi mezi naším psychickým rozpoložením a barvami, kterými se obklopujeme. V teoretické části zkoumá symboliky jednotlivých valérů a blízký vztah mezi oděvem a jeho nositelem. V praktické části jsou získané vědomosti využity v autorské oděvní kolekci. Tvarosloví modelů je inspirováno proměnlivostí duševního stavu osob žijících s bipolární afektivní poruchou, kdy nejdůležitějším prostředkem k vyjádření pocitů slouží celoplošné potisky.
dc.format 91
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject psychologie barev cs
dc.subject celoplošné potisky cs
dc.subject kontrast cs
dc.subject bipolární afektivní porucha cs
dc.subject colour psychology en
dc.subject all-over prints en
dc.subject contrast en
dc.subject bipolar affective disorder en
dc.title Vnímání barev v oděvu
dc.title.alternative Color Perception in Fashion
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brzáková, Eva
dc.date.accepted 2022-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the connection between our mental condition and the colours we use to surround ourselves. In the theoretical part, it explores the symbolism of individual shades and the close relationship between the garment and its wearer. In the practical part, the gained knowledge is used in the original clothing collection. The morphology of the models is inspired by the changing mental state of a person living with bipolar affective disorder. All-over prints are the most important means of expression of feelings.
dc.description.department Ateliér Design oděvu
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 60934
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
soldánová_2022_dp.pdf 7.494Mb PDF View/Open None
soldánová_2022_op.pdf 131.4Kb PDF View/Open None
soldánová_2022_vp.pdf 63.62Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account