Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoke, Eva
dc.contributor.author Martinková, Michaela
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:00Z
dc.date.issued 2021-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51888
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou část, která definuje základní pojmy ve vybrané oblasti, objasňuje kategorizaci prací, povinnosti a práva zaměstnavatele a zaměstnance, požární ochranu a management rizik. Další částí je praktická část, která je věnována představení vybrané společnosti, provedení analýzy a zhodnocení současného stavu BOZP prostřednictvím vybraných metod a na základě výsledků jsou navrhnuty opatření, která by vedla ke zlepšení vybrané oblasti.
dc.format 65 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost práce cs
dc.subject ochrana zdraví cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject opatření cs
dc.subject riziko cs
dc.subject work safety en
dc.subject health protection en
dc.subject working environment en
dc.subject measures en
dc.subject risk en
dc.title Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Occupational Health and Safety in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Veselík, Petr
dc.date.accepted 2022-06-01
dc.description.abstract-translated The Bachelor´s thesis is focused on occupational health and safety in the selected company. The thesis is divided into a theoretical part, which defines the basic concepts in the selected area, clarifies work categorization, obligations and responsibilities of employer and employee, fire protection, and risk management. Another part is the practical part, which is devoted to introducing the selected company, analysing and evaluating the current state of OSH through selected methods, and based on the results, are proposed measures to improve selected area.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 62302
dc.date.submitted 2022-05-12


Files in this item

Files Size Format View Description
martinková_2022_dp.pdf 1.887Mb PDF View/Open None
martinková_2022_op.pdf 310.5Kb PDF View/Open None
martinková_2022_vp.pdf 131.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account