Projekt se zaměřením na řízení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt se zaměřením na řízení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Šmachová, Kristýna
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.issued 2022-02-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51902
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řízením rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Hlavním cílem je vytvoření vhodnějších pracovních podmínek na konkrétním pracovišti tak, aby dané pracoviště bylo pro zaměstnance více bezpečné a méně ohrožující či zdraví poškozující. Vedlejším projektovým cílem je pak zvýšit spokojenost operátorů daného pracoviště. Pro splnění stanovených cílů je využito metod sloužících pro analýzu práce a pracovního prostředí. Teoretická část práce je vypracována na základě literárního průzkumu odborné literatury. Praktická část práce se orientuje na podnik, pracoviště a zhodnocení současného stavu. Poslední částí práce je část projektová, která využívá provedených analýz a předkládá návrhy a doporučení pro zlepšení současného stavu pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výsledkem práce je vytvoření bezpečnějšího pracoviště s vhodnějšími pracovními podmínkami včetně spokojenějších a zdravějších pracovníků.
dc.format 128 s. (213 940 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject BOZP cs
dc.subject integrovaný systém řízení cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject rizika cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject OSH en
dc.subject integrated management system en
dc.subject ergonomics en
dc.subject risks en
dc.subject working environment en
dc.title Projekt se zaměřením na řízení rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dc.title.alternative Project with Focus on Health and Safety Risk Management
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Lucie
dc.date.accepted 2022-06-20
dc.description.abstract-translated The thesis deals with occupational health and safety risk management. The main goal is to create more suitable working conditions at a specific workplace so that the workplace is safer for employees and less threatening or harmful to health. The secondary project goal is to increase the satisfaction of the operators of the workplace. Methods used for the analysis of work and work environment are used to meet the set goals. The theoretical part of the work is based on a literature search of professional literature. The practical part of the work focuses on the company, workplace and evaluation of the current state. The last part of the work is the project part, which uses the analysis and submits proposals and recommendations for improving the current state of the workplace in terms of safety and health at work. The result of the work is the creation of a safer workplace with more suitable working conditions, including happier and healthier workers.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Industrial Engineering en
dc.identifier.stag 61768
dc.date.submitted 2022-04-26


Files in this item

Files Size Format View Description
šmachová_2022_dp.pdf 6.188Mb PDF View/Open None
šmachová_2022_op.docx 47.27Kb Unknown View/Open None
šmachová_2022_vp.docx 47.50Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account