Grafický design a rozvoj duševního zdraví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Grafický design a rozvoj duševního zdraví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav
dc.contributor.author Valášková, Zuzana
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.issued 2021-11-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51905
dc.description.abstract Úvod teoretickej časti nahliada na dnešnú spoločnosť, technologické pokroky, trendy a analyzuje stav duševného zdravia v spoločnosti. Ďalej popisuje vplyv meditácie a dychových cvičení na duševné zdravie a ponúka náhľad na ich korene z pohľadu umenia. Podrobnejšie vysvetľuje tendencie buddhistického umenia ako v minulosti tak aj v súčasnom umení a grafickom dizajne. Záver je venovaný mobilným aplikáciám so špecializáciou na duševné zdravie. Výstupom praktickej časti je prototyp mobilnej aplikácie, ktorá má za úlohu zlepšiť kvalitu duševného zdravia pomocou meditačných a dychových cvičení. Cieľom práce je sprístupniť tieto cvičenia ako pre začiatočníkov a nováčikov, tak aj pre pokročilých, ktorí sa s podobnými cvičeniami už stretli.
dc.format 72 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject duševní zdraví cs
dc.subject meditace cs
dc.subject meditační cvičení cs
dc.subject dechová cvičení cs
dc.subject mobilní aplikace cs
dc.subject buddhismus cs
dc.subject buddhistické umění cs
dc.subject mental health en
dc.subject meditation en
dc.subject meditation exercise en
dc.subject breathing exercise en
dc.subject mobile application en
dc.subject buddhism en
dc.subject buddhist art en
dc.title Grafický design a rozvoj duševního zdraví
dc.title.alternative Graphic Design and Mental Health Develompent
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kožušková, Lívia
dc.date.accepted 2022-06-16
dc.description.abstract-translated An introduction reviews today's society, technological progress, trends and analyzes the state of mental health in the society. Next it describes an impact of meditating and breathing techniques on mental health and it offers a view to their roots from the art perspective. It explains tendencies of buddhist art in the past and also in the contemporary art and graphic design more into a detail. The last part is dedicated to mobile applications with specialization on mental health. The outcome of the practical part is a prototype of mobile application which may improve a quality of mental health by meditating and breathing techniques. The goal of the thesis is to make these exercises available for beginners and newcomers same as for advanced ones that tried similar exercises in the past.
dc.description.department Ateliér Grafický design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 62292
dc.date.submitted 2022-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
valášková_2022_dp.pdf 19.18Mb PDF View/Open None
valášková_2022_op.pdf 157.8Kb PDF View/Open None
valášková_2022_vp.pdf 194.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account