Příprava a charakterizace zeinových vrstev s obsahem kurkuminu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a charakterizace zeinových vrstev s obsahem kurkuminu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlaříková, Jana
dc.contributor.author Šatná, Veronika
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.issued 2022-02-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51906
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce se věnuje charakteristice a účinkům vybrané aktivní látky kurkuminu. Druhá kapitola zahrnuje klasifikaci a metody přípravy dostupných nosičů, jako jsou polymerní částice, lipozomy, ale zejména pak filmy a membrány. Poslední kapitoly obsahují aplikační možnosti systémů na bázi polymer-kurkumin, zejména v oblastech potravinářského a farmaceutického průmyslu, a s tím související aktuální studie věnované této problematice. Praktická část je zaměřena na přípravu zeinových vrstev s obsahem kurkuminu a charakterizaci jejich mechanických, povrchových, antibakteriálních a antioxidačních vlastností. U připravených systémů byla také studována kinetika uvolňování kurkuminu v závislosti na různém složení zeinové matrice a teplotních podmínkách.
dc.format 91 s. (113 278 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kurkumin cs
dc.subject aktivní látka cs
dc.subject zein cs
dc.subject polymer cs
dc.subject nosný systém cs
dc.subject kinetika uvolňování cs
dc.subject curcumin en
dc.subject active substance en
dc.subject zein en
dc.subject polymer en
dc.subject carrier system en
dc.subject kinetics of release en
dc.title Příprava a charakterizace zeinových vrstev s obsahem kurkuminu
dc.title.alternative Preparation and characterization of zein based layers with curcumin
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Urbánková, Lucie
dc.date.accepted 2022-06-07
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis is devoted to the characteristics and effects of the selected active substance curcumin. The second chapter covers the classification and methods of preparation of available carriers such as polymer particles, liposomes, but especially films and membranes. The last chapters contain application possibilities of polymer-curcumin based systems, especially in the fields of food and pharmaceutical industry, and related recent studies devoted to this issue. The practical part is focused on the preparation of zein layers containing curcumin and characterization of their mechanical, surface, antibacterial and antioxidant properties. The kinetics of curcumin release was also studied for the prepared systems depending on different zein matrix composition and temperature conditions.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline - cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Biomateriály a kosmetika cs
dc.thesis.degree-program Biomaterials and Cosmetics en
dc.identifier.stag 62270
dc.date.submitted 2022-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
šatná_2022_dp.pdf 4.323Mb PDF View/Open None
šatná_2022_op.pdf 241.3Kb PDF View/Open None
šatná_2022_vp.pdf 719.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account