Analýza robustní stability systémů s parametrickou neurčitostí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza robustní stability systémů s parametrickou neurčitostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matušů, Radek
dc.contributor.author Zuzaniková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-16T10:16:25Z
dc.date.available 2010-07-16T10:16:25Z
dc.date.issued 2008-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5190
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje základním pojmům a myšlenkám robustního řízení, klasifikaci jednotlivých typů parametrických neurčitostí a popisu analytických a grafických nástrojů pro analýzu robustní stability systémů. Praktická část je zaměřena na práci s Polynomial Toolboxem pro Matlab se zaměřením na možnosti jeho využití ve zkoumané oblasti. Je vytvořeno grafické uživatelské rozhraní (GUI) v prostředí Matlab, které umožňuje pohodlné řešení vybraných problémů robustní stability. Funkčnost je demonstrována na vhodně zvolených příkladech. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 5042102 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject robust control en
dc.subject parametric uncertainty en
dc.subject robust stability analysis en
dc.subject Matlab en
dc.subject Polynomial Toolbox en
dc.subject robustní řízení cs
dc.subject parametrická neurčitost cs
dc.subject analýza robustní stability cs
dc.subject Matlab cs
dc.subject Polynomial Toolbox cs
dc.title Analýza robustní stability systémů s parametrickou neurčitostí cs
dc.title.alternative Robust stability analysis of systems with parametric uncertainty en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaneková, Katarína
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is given attention to the elementary notions and thoughts of robust control, classification of individual types of parametric uncertainties and descriptions of analytic and graphic tools for a solution in the analysis of a robust stability of systems. The practical part is directed for a work with Polynomial Toolbox with Matlab with directivity for the possibilities of the using in a searched sphere. There is created a graphical user interface (GUI) in Matlab, which enables the simple solution of problems in robust stability. Functionality is demonstrated on several suitable examples. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/156 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 9512
dc.date.assigned 2008-02-22
utb.result.grade B
local.subject parametrické neurčitosti cs
local.subject robustní řízení cs
local.subject parametric uncertainties en
local.subject robust control en


Files in this item

Files Size Format View
zuzaniková_2008_dp.pdf 4.808Mb PDF View/Open
zuzaniková_2008_vp.pdf 4.290Mb PDF View/Open
zuzaniková_2008_op.pdf 82.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account